Projectoproep Publieke Ruimte 2019

Met de projectoproep ‘Publieke Ruimte 2019’ zoekt Infopunt Publieke Ruimte ook dit jaar nieuwe, spraakmakende realisaties die in aanmerkingen komen voor de Prijs Publieke Ruimte. 30 september 2018 is de uiterste inzenddatum voor dossiers.

Sinds 2008 nodigt Infopunt Publieke Ruimte steden, gemeenten, ontwerpbureaus en private ontwikkelaars uit om projecten in te zenden voor het jaarlijkse praktijkboek Publieke Ruimte. Bovendien maken alle inzenders kans op de speciale Publieksprijs Publieke Ruimte.


Iedereen die betrokken is bij een publiekeruimteproject in België kan een dossier inzenden. Naast openbare besturen moedigt Infopunt Publieke Ruimte ook opdrachtgevers uit de private sector (projectontwikkelaars, huisvestingsmaatschappijen, recreatieparken, schoolbesturen,  vzw’s) aan om hun realisaties in te zenden voor de projectoproep Publieke Ruimte. Ook producenten en leveranciers van inrichtingsmaterialen kunnen projecten waaraan zij hebben meegewerkt, voorstellen via de opdrachtgever of het ontwerpbureau.

Voorbeelden van mogelijke projecten zijn stationsomgevingen, parken, woonwijken en -straten, winkelstraten, pleinen, tijdelijke publieke ruimten, centrumherinrichtingen, waterfronten, speelpleinen, bedrijventerreinen, verkavelingen, reconversieprojecten, … De belangrijkste voorwaarden zijn enerzijds de situering in België en anderzijds de projectrealisatie na 1 januari 2014.

Alle voorwaarden voor deelname aan de projectoproep vindt u op de website publiekeruimte. De Prijs Publieke Ruimte 2019 wordt uitgereikt tijdens het Congres en Forum Publieke Ruimte op 12 maart 2019 in het ICC Gent.