Netwerk natuur en gezondheid opgericht [VIDEO]

Begin dit jaar werd het nieuwe Netwerk Natuur en Gezondheid opgericht. Het Netwerk natuur en gezondheid bestaat uit organisaties en overheden uit verschillende sectoren die de brug willen slaan tussen natuur en gezondheid. Want zowel de wetenschappelijke kennis als de praktische ervaring rond natuur en gezondheid neemt de laatste jaren toe.

 


Al enkele jaren zijn tal van organisaties uit verschillende sectoren bezig om die link tussen natuur, gezondheidseffecten en een gezonde levensstijl concreet te maken of te onderzoeken. Het Netwerk wil alle initiatieven (onderzoeken, infodagen, goede praktijkvoorbeelden, …) bundelen en breder bekend maken.

Op www.netwerknatuurengezondheid.be vind je de vier hoofddoelen van het Netwerk Natuur en Gezondheid. Begrippen ‘natuur’ en ‘gezondheid’ worden breed begrepen, terwijl de link tussen natuur en gezondheid zowel vanuit de preventieve als vanuit de curatieve hoek wordt benaderd.