Artisplein wint Amsterdamse Architectuurprijs

Uit de tien Amsterdamse projecten die waren genomineerd voor de Amsterdamse Architectuur Prijs 2015 koos het publiek niet voor een gebouw maar voor het Artisplein van landschapsarchitect Michael van Gessel. Volgens het juryrapport kent “deze oase van rust, midden in het centrum, dat is teruggegeven aan de Amsterdammers, een goede balans tussen architectuur, natuur en recreatie. De historische elementen zijn er in acht genomen en de verfijnde inrichting van het plein maakt het tot een prachtig filter tussen stad en park.”

De Amsterdamse Architectuurprijs wordt toegekend aan de architect en de opdrachtgever van een in het voorafgaande jaar gerealiseerd project dat volgens de jury boven alle andere uitsteekt. Dit jaar was voor het eerst een tweede winnaar gekozen door een publieksjury.


Hollandse Polder
Het Hollands polderlandschap is een cultuurlandschap. Door mensenhand aan het water ontnomen. Het kent een geheel eigen en omvangrijke biodiversiteit. Al naar gelang de waterstand, het gebruik en de daarbij behorende bemesting vertoont het polderlandschap verschillen in gebruik, hoogte en mate van natheid. Het is een prachtige illustratie van de stelling dat cultuurlandschap een grotere biodiversiteit kent dan de wilde oerlandschappen die veel meer het karakter van een monocultuur hebben.

Op het Artisplein ligt, grenzend aan het Artispark en tegenover het Groote Museum en de Ledenlokalen, een robuuste representatie van dit landschap: een monumentale volière met daarin een polderlandschap, als een uitsnede uit het originele landschap waaruit Amsterdam ooit ontstond.

De collectie in de volière bestaat uit weidevogels, knotwilgen en een sloot. Het polderlandschap is niet nagebouwd, maar bestaand landschap is als het ware ‘getransplanteerd’. Oude knotwilgen die bij het onderhoud van een oude verzakte dijk moesten verdwijnen zijn naar Artis vervoerd en daar in de volière geplant. Het grasland is niet ingezaaid, maar er zijn bestaande plaggen uit de polder rond het Gein gebruikt.

De cultuurcomponent wordt verbeeld door in de naastgelegen Kinderboerderij oude Hollandse rassen te houden. Op de boerderij scharrelen zwartbonte koeien en zwarteblesschapen, eenden en ezels, geiten en ganzen en krielen en kalkoenen rond.

artisplein2