Nederland / Bomen van de ereklasse

De Nederlandse Bomenstichting heeft recent de ‘Bomen van de Ereklasse’ geïntroduceerd. Daarin krijgen de oudste, mooiste en meest bijzondere bomen van Nederland een plaats. Met deze Topbomen vraagt de Bomenstichting aandacht voor de bijzondere plaats van bomen in onze natuur en cultuur.

Iedere maand wordt de ‘Top 10’ van een van de provincies bekend gemaakt.  Elke maand komt er een provincie bij. Momenteel zijn er al zes provincies de revue gepasseerd: Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Flevoland. Van elke geselecteerde boom wordt op de website een beschrijving en een aantal foto’s gepubliceerd.


De bomen worden beoordeeld op schoonheid, omvang, soort, een ‘bijzonder verhaal’ enz. Een belangrijk criterium is bovendien dat ze zichtbaar of bezoekbaar zijn voor iedereen. Het gaat allemaal om bomen die zijn opgenomen in het Landelijk Register van Monumentale Bomen. In het register staan op dit moment zo’n 15.000 bomen, lanen en boomgroepen. Op de website is te zien waar de monumentale bomen staan. De basisgegevens van de boom zijn te vinden en vaak zijn (historische) foto’s van de boom aan te klikken. Iedereen is zo in staat om monumentale bomen zelf te bekijken.

Bomenstichting.nl