Natuurbegraven heeft geen invloed op de natuur

Natuurbegraafplaatsen, een begraafplaats in een natuurlijke omgeving, staan in de belangstelling. Tegenstanders vrezen dat het begraven in bos of hei een nadelig effect heeft op flora en fauna. Maar onderzoek laat zien dat er geen effect is.

Onderzoekers van Wageningen Environmental Research hebben op de natuurbegraafplaats de Heidepol in Arnhem gekeken hoe natuurbegraven de vegetatieontwikkeling beïnvloedt. Hoe groot is de bodemverstoring bijvoorbeeld? En hoe groot is de verstoring van het oppervlakte rond het graf.


Voorstanders zien er de mogelijkheid om het lichaam weer op te laten nemen door de natuur. Door een kist van onbehandeld hout of riet te gebruiken kun je bovendien je ecologische voetafdruk verkleinen. Maar tegenstanders vrezen dat de graven een negatief effect op de natuur hebben. Flora en fauna zou verstoord worden.

Op de Heidepol hebben inmiddels honderden begrafenissen plaatsgevonden. De geplande grafdichtheid zal variëren van 200 is maximaal 1000 graven per hectare. Dat betekent dat tussen de circa 7 procent tot maximaal 35 procent van het oppervlak wordt vergraven. De onderzoekers hebben de directe omgeving van de graven vergeleken met controleplots en konden geen significante verschillen vinden, zo blijkt uit het rapport. Het lijkt erop dat de invloed op de flora en fauna verwaarloosbaar is.

U kunbt het rapport hier downloaden.

Bron: Groen Kennisnet