Meer groen: hogere intelligentie en minder gedragsproblemen

Meer stedelijk groen is geassocieerd met een hogere intelligentie en minder gedragsproblemen bij kinderen. Bij stadskinderen die opgroeien in een woonomgeving met weinig groen zien we meer kinderen zijn met een lager IQ dan in een groene leefomgeving. Dat blijkt uit onderzoek van de UHasselt en de UGent.

Het onderzoeksproject van Universiteit Hasselt en Universiteit Gent onderzocht het belang van een groene leefomgeving op intelligentie en gedrag. Daarvoor maakten de onderzoekers gebruik van IQ-metingen bij meer dan 700 Oost-Vlaamse tweelingen. Deze werden in de jaren ’90 afgenomen bij tweelingen tussen de 8 en 15 jaar binnen het Oost-Vlaams Meerlingenregister. Een groot deel van de ouders vulden bovendien een uitgebreide vragenlijst in over de gedragsbeschrijving van hun kinderen.


Deze resultaten werden nu gelinkt aan een nieuwe bevraging waar meer dan 300 moeders uit het register aan meewerkten. Deze bevraging polste naar de woongeschiedenis van deze kinderen. Aan de hand hiervan werd de hoeveelheid groene ruimte rondom de woning van de kinderen berekend.

Meer groen – hoger IQ
De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat bij stadskinderen, meer groen rondom de woning geassocieerd kan worden met een hoger IQ. Meer specifiek betekent dit dat 3,3% meer groen in een straat van 3 km rondom de woning in verband staat met een stijging van 2,6 punten in totaal IQ. Daarenboven bleek ook dat in de stad meer groen in verband staat met een vermindering van gedragsproblemen zoals concentratie- en agressieproblemen.

“Onze resultaten zijn niet vertekend door de sociaaleconomische achtergrond van de deelnemers. Het verband tussen groen en intelligentie werd teruggevonden bij kinderen van ouders met zowel een hoog als laag opleidingsniveau”, aldus Esmée Bijnens, onderzoekster aan UHasselt en UGent.

Ook al is de stijging in IQ punten klein op individueel niveau toch kan minder groen in de leefomgeving leiden tot een verschuiving van IQ op het populatieniveau. Zo kunnen er zich in een stedelijke omgeving met minder groen meer kinderen bevinden bij de ondergrens van een normaal IQ-curve.

“Deze studie toont aan dat groenelementen, zoals de nabijheid van een park, in een stad een verschil kunnen maken op de ontwikkeling van kinderen.  Deze bevindingen zijn dus relevant voor beleidsmakers en stadsplanners om een optimale omgeving te creëren waarbij kinderen de kans krijgen om hun volledig potentieel te ontwikkelen” aldusTim Nawrot, UHasselt.

Uit eerdere studies, onder meer bij kinderen in Barcelona, is al gebleken dat meer groen in de leefomgeving in verband staat met een sterkere vooruitgang van het werkgeheugen en aandacht. Daarnaast werd ook waargenomen dat een groenere omgeving leidt tot een verbetering van de gedragsontwikkeling bij kinderen, gepaard gaande met minder hyperactiviteit en een vermindering in concentratieproblemen. Het belang van groen op cognitief vlak wordt momenteel nog verder onderzocht in studies binnen het steunpunt Milieu- en Gezondheid waarbij bij 400 jongvolwassenen over heel Vlaanderen de cognitieve functie bestudeerd wordt in functie van de woonomgeving.

De volledige studie kan u hier terugvinden.

Bron: UGent