Naar een veerkrachtig Hoog Kortrijk

Het vakblad TOPOS publiceert een artikel over de gewenste stedenbouwkundige evolutie van Hoog Kortrijk.

Hoog Kortrijk heeft zich de voorbije jaren ontwikkeld als een nieuw stadsdeel dat gelegen is ten zuiden van de autosnelweg E17 en complementair is aan het stadscentrum.


Hoog Kortrijk werd vanaf de jaren 1970 ontwikkeld voor het vestigen van een aantal grootschalige activiteiten, zoals Xpo Kortrijk, Kinepolis, de kantorenzone Kennedypark, de universiteitscampus KULAK, de hogeschool Katho, Syntra West, de brandweer enzovoorts. De voorbije jaren werden vele nieuwe projecten uitgevoerd en staan er nog vele op stapel, zoals de ziekenhuiscampus AZ Groeninge, de topsporthal van de Lage Munte, de nieuwe begraafplaats en het crematorium, de kantoren- en bedrijvenzone Beneluxpark, de uitbreiding van Kulak en Katho, het bedrijventerrein Evolis en diverse woonprojecten zoals Langwater, Schaapsdreef enzovoorts.

Door deze snelle expansie kampt het gebied echter ook met groeipijnen. De recente ontwikkelingen hangen ruimtelijk weinig samen en er is een gebrek aan binding met de binnenstad. Het gebied is bovendien te sterk geënt op autoverkeer en er is een schrijnend gebrek aan groen.

 

Toekomstvisie

In 2012 organiseerde de intercommunale Leiedal in samenwerking met de stad Kortrijk en de onderzoeksgroep Stedenbouw en Architectuur van de KULeuven een internationale workshop om een nieuwe toekomstvisie voor Hoog Kortrijk uit te werken.

Hoog Kortrijk wordt uitgebouwd tot een volwaardig stadsdeel waar het openbaar vervoer, een nieuwe groenstructuur en kenniseconomie een fundamentele rol spelen. Deze nieuwe visie werd ontwikkeld samen met de grote regionale spelers die gevestigd zijn op Hoog Kortrijk.

In de nieuwe toekomstvisie wordt veel aandacht besteed aan een betere bereikbaarheid van Hoog Kortrijk met de fiets en een hoogwaardig openbaar vervoer. Verder wordt gepleit ervoor gepleit om de verschillende regionale functies beter met elkaar te verbinden en te verdichten tot een sterke kennis-as.

 

Groenstructuur

Ondanks de explosie aan activiteiten op Hoog Kortrijk is er ook plaats voor groenontwikkeling. In de nieuwe visie wordt voorgesteld om het stadsrandbos van Marke in het westen te verbinden met het provinciaal domein De Gavers in het oosten via een ‘Groen Spoor’ dat dwars door Hoog Kortrijk loopt. Dit groen spoor bestaat uit diverse groene ‘stapstenen’ die elk een eigen identiteit moeten krijgen: meer ecologisch gericht groen zoals het stadsgroen Marionetten, het Kennedybos, het Ecolab van de Kulak en het natuurreservaat Kleiputten; parkgroen zoals het Kasteelpark ’t Hoge, de Vlasakker, wijkgroen Sint-Paulus en het nieuwe stedelijk woongebied Langwater; groene campusstructuren zoals het Kennedy- en Beneluxpark, de campussen van Kulak en Katho; en de groen-blauwe assen van het bedrijventerrein Evolis. Dit brede scala aan publieke groene ruimten moeten de biodiversiteit, de identiteit en de leefbaarheid van Hoog Kortrijk verhogen. Aan deze groenstructuur worden ook integrale watersystemen gekoppeld met zachte vormen van recreatie.

 

D:2012 HOOG KORTRIJK WORKSHOP PK_HIGWAY_K_K_SMASTER PLAN HOOG KORTRIJKMP Hoog Kortrijk 09_07_2012 Model (1)
D:2012 HOOG KORTRIJK WORKSHOP PK_HIGWAY_K_K_SMASTER PLAN HOOG KORTRIJKMP Hoog Kortrijk 09_07_2012 Model (1)

 

 

Wetenschappelijke studie

Over deze toekomstvisie publiceerden prof. Bruno De Meulder en Kelly Shannon (Onderzoeksgroep Stedenbouw en Architectuur (OSA, KU Leuven), die de internationale workshop begeleidden, nu een interessant artikel in het vakblad TOPOS (2015/90): Towards a Resilient Hoog Kortrijk, Belgium.

Door het creëren van synergiën en verbindingen en door de infrastructuur in te bedden in een ecologische structuur en te vertrekken van het landschap als structurerend element, kan de gefragmenteerde, op de auto gebaseerde naoorlogse ontwikkeling omgevormd worden tot een veerkrachtig gebied, zo argumenteren zij.

Over de stedenbouwkundige evolutie van Hoog-Kortrijk sinds 1990 verscheen recent ook een interessant artikel van Nadia Casabella (ULB) en Martin Dumont (ETH Zurich): “Hoog‐Kortrijk: The project of the periphery. Unveiling the Belgian rurban landscapes”.