Monumentale bomen als Groen Erfgoed

De Nederlandse Bomenstichting en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) hebben monumentale bomen aan de Kaart Groen Erfgoed toegevoegd.

Groen in onze leefomgeving is van onschatbare waarde. Voor ons woonplezier, recreatie en onze gezondheid. Groen en water spelen een cruciale en verbindende rol bij klimaatadaptatie. Als concreet hulpmiddel heeft de RCE ‘groen erfgoed’ in kaart gebracht: van historische buitenplaatsen en oude boskernen tot monumentale bomen, houtwallen en heggen.


Landelijk Bomenregister
De Kaart Groen Erfgoed is uitgebreid met de bomen uit het Landelijk Register van Monumentale Bomen. Dit register is opgezet en wordt beheerd door de Bomenstichting. Bomen worden erin opgenomen vanwege hun hoge leeftijd, bijzondere schoonheid, zeldzaamheidswaarde of hun beeldbepalende rol in de omgeving.
Het gaat vaak om bomen in een groenaanleg, zoals tuinen van landgoederen en buitenplaatsen. Ook staan veel van die oude bomen in historische dorps- en stadskernen, veelal als onderdeel van waardevolle historische ensembles. En duizenden monumentale bomen zijn te vinden in tuinen van particulieren.

Cultuurlandschap
De RCE ontwikkelt samen met partners themakaarten over de verschillende lagen van ons cultuurlandschap. Er zijn al digitale kaarten beschikbaar over verstedelijking, verdedigingswerken en agrarisch landschap. De Kaart Groen Erfgoed bevat naast monumentale bomen ook informatie over het (rijksbeschermde) aangelegde groen rond buitenplaatsen, een inventarisatie van de nog zichtbare kleine hakhoutbosjes (geriefbossen) van het Groene Hart, de eerste bosstatistiek uit 1938-1942 en een uitgebreide en actuele inventarisatie van oude bossen, houtwallen en heggen met inheemse bomen en struiken.

Bescherming
Behalve dat bomen een wezenlijk onderdeel uitmaken van onze geschiedenis en leefomgeving zal de opname van de monumentale bomen op de Kaart Groen Erfgoed zeker bijdragen tot een betere bescherming van solitaire bomen en bomenstructuren. Oude bomen, vermeld op de Kaart Groen Erfgoed verdienen een dergelijke status, net als monumentale gebouwen.