Minder eikenprocessierupsnesten door stimuleren biodiversiteit

2018 was een topjaar voor de eikenprocessierups. Gemeenten hadden hun handen vol aan de bestrijding of konden soms de hoeveelheid nesten helemaal niet aan. Alternatieve manieren om de rups te bestrijden, zijn dus hard nodig. Met het project ‘Natuurlijke bestrijding’ kan de oplossing gevonden zijn.

Dit jaar is in de Nederlandse gemeente Westerveld onder leiding van de Boermarke Wapserveen, een lokale overkoepelende organisatie voor de agrarische sector, het project ‘Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups’ gestart. Het gaat om een driejarig onderzoek waarbij wordt gekeken hoe het aantal eikenprocessierupsen zich op twee locaties ontwikkelt.


Natuurlijke vijanden stimuleren
Op de proeflocatie in Wapserveen worden natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups actief gestimuleerd, terwijl op de controlelocatie geen extra maatregelen worden getroffen. Op beide locaties worden 64 eikenbomen gevolgd, die in dezelfde conditie verkeren. Op de proeflocatie zijn duizenden planten aangeplant die natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aantrekken, zoals sluipwespen, sluipvliegen, koolmezen en mussen.

32 nesten in plaats van 190
De eerste resultaten van het project zijn positief. Op de proeflocatie werden 32 nesten in 28 verschillende eiken aangetroffen. Een groot deel van deze nesten is aangevreten of compleet leeg gegeten. Daaruit blijkt dat de natuurlijke vijanden een grote invloed hebben gehad. Op basis van nesten van vorig jaar en analyse van vangsten in feromoonvallen in 2019 hadden er in 2018 eigenlijk zo’n 190 tot 195 nesten moeten zijn op de proeflocatie.

De komende jaren wordt het project verder uitgerold over andere plaatsen in de gemeente.

Bron: Nature Today