© Husqvarna

Milieuzorg en recycling

In alle sectoren besteden producenten al vele jaren extra aandacht aan milieuzorg en daar nauw mee samenhangend recyclage of circulair werken en zelfs upcycling. Ook in de professionele groensector is duurzaam ondernemen allang geen leeg modewoord meer.


Een aantal producenten reageren op een stelling die we hen voorlegden en die ze breed konden interpreteren: ‘Afval dat je vermijdt, is geen afval’.

Upcycling mag dan al nog een toekomstdroom lijken, recycling en een streven naar circulair werken zijn dat allesbehalve. Velen kijken verder dan louter de levensduur van een product en denken goed na wat er kan gebeuren als iets ‘end of life’ is. Er wordt niet enkel gedacht aan het leven nadien, ook voor men iets maakt, wordt steeds meer de duurzaamheidsrekening gemaakt. Welke productiemethode hanteer ik, hoeveel en welke soort – zo mogelijk schone – energie gebruik ik, kan ik modulairder werken dan vroeger,… het zijn enkele van de zaken die terugkomen.

Recyclage begint bij productontwikkeling

“Recyclage begint al bij de productontwikkeling”, stelt men bij Stihl. “Het is immers enkel door daar al duurzaam te werken dat je later scoort en dat is iets waar we al heel lang mee bezig zijn. Zo zetten we al sinds 1985 in op het gebruik van biologisch afbreekbare materialen bij de ontwikkeling van onze producten.”

“Drie factoren zijn voor ons belangrijk: een licht gewicht van het product, de materiaalkeuze en de recycleerbaarheid. Met als criteria voor duurzaamheid: een lange levensduur, herstelbaarheid, materiaal- en energie-efficiëntie, weinig problematische materialen, hernieuwbare grondstoffen en recycleerbaarheid. Gaat het om de productvormgeving, dan streven we ernaar gebruik te maken van een niet-destructieve demontage, een modulair ontwerp, herstelbaarheid en lage onderhoudskosten. Bij dit alles hoort een stimuleringssysteem voor een milieubewust gebruik. Wordt er toch nog afval gegenereerd, dan werken we samen met diverse instanties, zoals in België Bebat en Recupel.”

Een gelijkaardig verhaal tekenen we op bij de grootste concurrent in Europa, Husqvarna. Daar benadrukt men hoe ook bij haar het duurzame ontwikkelings- en productieproces doorheen de volledige bedrijfsvoering gevoerd wordt. Speciaal is dat men daarbij rigoureus vasthoudt aan een eigen ‘Sustainovate’-strategie, met specifieke doelen in 2025.

“Sustainovate draait om drie polen”, vernemen we hier, “carbon, circular en people. Het is de bedoeling dat we tegen 2025 niet minder dan 5 miljoen klanten en collega’s in staat stellen om duurzame keuzes te maken.”
“Sustainovate moet onze industrie de shift laten maken naar een ‘grondstoffen-slimme’ economie. Het is iets waarmee we onszelf uitdagen en anderen inspireren om te transformeren en te pionieren richting een efficiënter en slimmer gebruik van grondstoffen. Carbon staat voor ons streven naar een veel lagere uitstoot van koolstof. Tegen 2025 willen we dat die doorheen heel onze waardeketting verminderd is met 35 %. Circular speelt in op een zo slim mogelijk gebruik van wat we hebben. Dit betekent concreet dat we tegen 2025 niet minder dan 50 circulaire innovaties willen lanceren. Uiteraard moet dit alles gebeuren door mensen, waarmee onze laatste poot meteen is gedefinieerd.”

Buiten Europa

In onze bevraging van producenten buiten Europa (die actief zijn in België) kwamen we terecht bij de Amerikaanse bedrijven Infinicut en Smithco (beide verdeeld door Cofabel). Ook hier merken we dat het duurzaamheidsdenken heel ver doorgedreven wordt.

“We willen zoveel mogelijk recyclebare producten binnen ons gamma. Omdat we hoofdzakelijk staal gebruiken dat hergebruikt kan worden, is dit een grote troef voor ons”, stelt Infinicut. “Daarnaast zetten we sterk in op een zeer modulair design, zodat je onderdelen die verslijten makkelijk kunt vervangen en de machine een ongewoon lange levensduur bezorgt. We letten daarenboven ook op met het gebruik van plastic onderdelen en blijven zoeken naar meer recyclebare opties om steeds groener te werken.”

“Afval vermijden en het gebruik van recycling is precies waar het om draait bij ons”, aldus Smithco. “Wij vinden het daarbij belangrijk dat het verhaal zo volledig mogelijk is, gaande van onze leveranciers en klanten, tot en met weten wat er met de machine gebeurt na zijn levensduur. Dit laatste trouwens overal ter wereld. Vergeet hierbij niet dat de VS striktere regels heeft dan België, waar het ons geen slecht idee lijkt dat overheidsorganen een standaard naar voor schuiven, waardoor producenten beter begrijpen wat de prioriteiten zijn.”