Stem voor de ‘BOOM VAN HET JAAR 2020’ [VIDEO]

De “Baillet Latour Boom van het Jaar” wedstrijd zet speciale bomen in de bloemetjes. De jury heft zes laureaten geselecteerd, een in elke Vlaamse provincie plus Brussel. De winnende boom wint een mooie prijs en vertegenwoordigt ons land op de Europese ‘Tree of the Year’ wedstrijd in 2021. Ontdek hier de 6 laureaten en beslis mee wie de winnaar van 2020 wordt.

Het concept van de wedstrijd ‘Baillet Latour Boom van het Jaar’ is simpel: iedereen kan een boom voorstellen als kandidaat . De boom van het jaar moet niet altijd de grootste of oudste boom zijn, maar vooral één met een verhaal, een geschiedenis of een rol voor voorbijgangers en zijn omgeving. Zowel bomen in particuliere eigendom als bomen op publiek domein kunnen als kandidaat voorgesteld worden. Elke kandidaat boom moet wel publiek zichtbaar zijn.


De wedstrijd vindt jaarlijks plaats in Vlaanderen of Wallonië. Bomen uit regio Brussel kunnen elk jaar ingediend worden.

De Baillet Latour Boom van het Jaar wedstrijd is geïnspireerd op de bestaande wedstrijd “European Tree of the Year”, een Tsjechisch initiatief dat naar Europees niveau is gebracht door de Environmental Partnership Association in samenwerking met ELO. De Europese wedstrijd telt nu 16 deelnemende landen. Het doel van het initiatief is kennis en interesse te promoten voor bijzondere bomen.

De wedstrijd Baillet Latour Boom van het Jaar is een initiatief van de Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu Vlaanderen v.z.w., in samenwerking met de European Landowners’ Organization (ELO), het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Aanspreekpunt Privaat Beheer (APB), de Bosgroepen, Bos+, Landelijk Vlaanderen en financieel bijgestaan door het Fonds Baillet Latour.

Stem voor uw favoriete boom

Iedereen kan stemmen voor zijn/haar favoriete boom. Klik hier voor meer informatie. Op 15 Oktober weten we de Belgische winnaar 2020!

Deze Belgische winnaar krijgt een mooie prijs ter maximale waarde van €2500* en zal ons het volgend jaar vertegenwoordigen op Europees niveau voor de ‘European Tree of the Year’!

West-Vlaanderen: De Vierstammige kastanje van Ieper

De Vierstammige Kastanje werd aangeplant rond 1860, toen de militaire vesting in Ieper tot een publiek wandelpark werd omgevormd. Zoals alle vestingbomen, leed de kastanje zwaar tijdens de Eerste Wereldoorlog. De stad Ieper werd vernield, maar de wortelstronk bleef leven. Uit de netjes afgezaagde stamvoet groeiden spontaan 4 nieuwe zijstammen op. Ze mochten de Menenpoort, die in 1927 werd ingehuldigd, blijvend flankeren. De vier zijstammen bleven ook gespaard tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen Ieper het koud had en vele vestingbomen tot brandhout werden gekapt.
Zo werd de Vierstammige Kastanje een unieke overlever uit het vooroorlogse Ieper. Dit levende monument, met een stamvoet van 9,10 meter omtrek, symboliseert perfect de overlevingskracht van Ieper, en dit naast het wereldberoemde oorlogsmonument, de Menenpoort.

 

Vlaams-Brabant: De Ymeriaplataan van Wijgmaal (Leuven)

Deze plataan is al jaren een van de favoriete bomen van de dienst groenbeheer van de stad Leuven. De omtrek van deze reus bedraagt meer dan 9 meter. We noemen hem ‘de Ymeriaplataan’, naar het sportcomplex waar hij bij staat. Toen de sporthal met bijhorende sportvelden en parking werden aangelegd, zag het er even naar uit dat de boom de strijd tegen beton en baksteen zou verliezen. De boom bleef staan en krijgt sindsdien alle nodige aandacht. In juli 2010 werd de boom als monument geklasseerd. De verharding rond de boom werd zorgvuldig weggenomen en de bovenste grondlaag werd met een speciale techniek, zonder de wortels te beschadigen, verwijderd. De nieuwe grondlaag zorgt voor een optimale lucht- en watertoevoer naar de boom. Rondom zijn stam werd een zone afgebakend. Die zorgt ervoor dat de grond niet verdicht. Om te voorkomen dat lange gesteltakken zouden uitscheuren, werd de kruin nauwgezet gesnoeid door een ervaren boomverzorger.

De Ymeriaplataan is waarschijnlijk een bundelboom. Al weten we nog niet helemaal zeker of het gaat om zes aparte bomen die samengroeide, of om één boom die vroeger geknot is. Als de boom een samengroeisel is van 6 verschillende bomen, zijn die allemaal meer dan 200 jaar oud. Is de Ymeriaplataan een knotboom, dan is hij zelfs 300 of 400 jaar oud. We weten wél zeker dat hij werd geplant naast een watermolen. Zijn schaduw zorgde ervoor dat het rad van de molen niet kon opdrogen. In de stadsarchieven werd een eeuwenoude ets gevonden waarop de boom bij de toenmalige molen staat afgebeeld. De molen is al lang verdwenen. Maar de plataan bleef staan.

 

Oost-Vlaanderen : De Advocaat van Deurle

Sinds jaar en dag worden lindes bij de toegangspoorten van erven geplaatst. De bomen moeten bezoekers met slechte intenties afschrikken en bezoedelde geesten zuiveren. In Deurle houdt ‘de Advocaat’ al meer dan 250 jaar de wacht en hij vervult die taak met verve. ‘De Advocaat’, een gekandelaarde winterlinde (Tillia cordata), markeerde samen met zijn soortgenoot ‘de Notaris’ al sinds 1767 de toegangspoort tot Deurle in de Philippe de Denterghemlaan.
Het heeft er alle schijn van dat de twee toen al de grens aantoonden tussen het eigendom van baron de la Faille en het domein van Jan Frans de Causemaecker. Grootgrondbezitters kwamen en gingen, de jaren gleden voorbij maar ‘de Notaris’ en ‘de Advocaat’ bleven trouw en schier roerloos op post. Beiden overleven een kapmachtiging in de jaren 1950. Het wegtracé wordt op het laatste nippertje aangepast om de lindes te sparen. De bomen lijken klaar voor nog eens 200 jaar.
Tot op 4 januari 1983. Op die noodlottige dag houdt ‘de Notaris’ het voor bekeken en valt hij om. Hoewel de gesneuvelde linde meteen vervangen wordt door een nieuw exemplaar, is ‘de Advocaat’ zijn trouwe metgezel kwijt. ‘De Advocaat’ is ondertussen uitgegroeid tot een monument en werd bezongen in gedichten en vereeuwigd op schilderijen.

 

Limburg : De Veldmaarschalk van Lanaken

Rechts van de toegangsdreef tot het Kasteel Pietersheim markeert een solitaire tamme kastanje (Castanea sativa) in een grasland een vermoedelijke gedenkheuvel voor gesneuvelde Spanjaarden in de 17de eeuw. Deze heuvel zou opgericht zijn ten tijde van het Spaans kampement dat zich op het kasteeldomein bevond. Hoewel we het niet met zekerheid kunnen zeggen, zou deze prachtige boom in de 18e eeuw aangeplant zijn als nagedachtenis voor het tweede huwelijk van Jan Filip Eugène de Merode met prinses Charlotte van Nassau-Hadamar. De veldmaarschalk, zoals Jan Filip Eugène ook genoemd werd, droomde ervan om in Petersheim (naar evenbeeld van Versailles) grote dreef-patronen aan te leggen. In voorbereiding op zijn huwelijk met prinses Charlotte liet hij landschapswerken aan de site uitvoeren. Hij heeft zijn plannen echter nooit kunnen voltooien. Zijn zoon Jan Willem Augustin realiseerde de droom van zijn vader met een stelsel van nieuwe dreven in Petersheimbos. De kastanjeboom werd waarschijnlijk bij de aanleg van de huidige dreef aangeplant als blijvende herinnering aan de veldmaarschalk en zijn prinses van Nassau-Hadamar.
Waarom deze kastanje precies geplant werd, zal waarschijnlijk altijd een raadsel blijven. Wel staat vast dat deze tamme kastanje met zijn prachtige, geschroefde stam en indrukwekkende stamomtrek van 480 cm tot de veteraanbomen van het park behoort.

 

Brussel Hoofdstedelijk Gewest : De reus van het Dielegembos

Deze boom bevindt zich in het bos van Dielegem dat tot de 18de eeuw toebehoorde aan de Premonstratenzers monniken die het oudste Brusselse klooster bewoonden. De ondergrond van de Dielegemse heuvel bestaat uit lagen gemakkelijk ontginbare kalksteen, wat de belangrijkste bron van inkomsten was voor de abdij. Toen de steenlagen in de 18e eeuw volledig ontgonnen waren, beslisten de monniken om toch nog winst uit hun terrein te halen door er bomen te planten. Volgens de veronderstelde leeftijd van deze boom, zou hij nog door de monniken geplant kunnen zijn.
Jammer genoeg overleefde het klooster de Franse revolutie niet. Vandaag is het bos met de Dielegemse beuk eigendom van de gemeente Jette en deel van een‘Natura 2000’ beschermingszone. Het bos is een voergebied en schuilplaats voor twaalf verschillende soorten vleermuizen.

 

Antwerpen : Kappellekensboom van Mol

De Kapellekensboom domineert het hart van Heidehuizen. Is hij spontaan uitgeschoten of brachten buurtbewoners hem mee uit Geel? We weten het niet. Zeker is wel dat hij sinds mensenheugenis een kapelletje herbergt dat de boom en de inwoners van het gehucht beschermt. Dankzij of misschien wel ondanks dit kapelletje heeft de boom al vele stormen doorstaan. Andere bomen waren al lang gesneuveld, maar dankzij boomchirurgische spitstechnologie werd de Kapellekensboom met haken en ogen gestut en klaargemaakt voor de toekomst. Meer dan ooit toornt hij boven de omgeving uit en is hij de robuuste thuis van het kapelletje.