Campagne Gezond uit eigen Grond

Om moestuiniers bewust te maken van mogelijke vervuiling en hen tips te geven om het te vermijden, lanceert het departement Leefmilieu, Natuur en Energie een website met gids en enkele gadgets.Aanleiding voor de campagne ‘Gezond uit eigen Grond’ zijn vragen van bezorgde burgers omtrent de gezondheid van hun eigen geteelde groenten, fruit en eieren. Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat eventuele vervuiling van de tuin in de groenten, fruit en eieren terecht kan komen. De bron van vervuiling kan historisch van aard zijn, maar kan ook de eigenaar zelf of zijn buren zijn, door pesticiden te gebruiken of vuurtje te stoken.

Op de website www.gezonduiteigengrond.be worden daarom concrete tips gegevens en kunnen tuineigenaars via een eenvoudige online vragenlijst nagaan of hun bodem al dan niet vervuild is.


De Praktijkgids voor gezond tuinieren werd opgesteld door Velt en VITO en bevat concrete tips. Zo raden de auteurs aan om 30 meter afstand te houden tussen een moestuin en een drukke (spoor)weg, te kiezen voor sterke rassen, geen kalk te strooien als het niet nodig is, groenten en fruit altijd grondig te wassen, schillen of pellen, en kippen geen eten te geven buiten op de grond.

Verder kunnen moestuiniers op de website een online vragenlijst invullen om te testen of hun tuin vervuild is of niet, met advies op basis van het resultaat. Is het resultaat negatief, dan wordt bijvoorbeeld aangeraden een grondige labo-analyse te laten uitvoeren (en hoe), of voedsel te kweken in teeltbakken of verhoogde teeltbedden.