Meer diversiteit bomenbestand geeft minder ziekte

Bij de beplanting van bomen langs straten is vaak maar weinig diversiteit te zien. Er wordt vaak maar één boomsoort (per straat) gebruikt. Maar divers aanplanten wint terrein onder beheerders.

Volgens het artikel ‘Uniformiteit is de gangbare norm, maar diversiteit is de ambitie!‘, in het blad Boomzorg is diversiteit in de openbare ruimte en in straat- en laanbeplanting een onderwerp dat behoorlijk leeft onder beheerders en adviseurs van openbaar groen. De motieven voor meer diversiteit die door beheerders worden genoemd, zijn het gevaar voor ziekten en plagen, maar ook esthetische redenen.


 

Praktische problemen
Ook al streven beheerders naar meer diversiteit, in de praktijk blijkt dat nog wel eens lastig, volgens het artikel ‘Nog weinig consequent diversiteitsbeleid, tenzij last van ziekten en plagen‘. Dat komt bijvoorbeeld doordat het beleid zo is dat bomenlanen pas vervangen worden als meer dan de helft van de bomen aan vervanging toe is. Daarnaast denken beheerders ook vaak dat burgers er niets voor voelen dat er verschillende soorten bomen naast elkaar worden gezet in hun straat. Tot slot kan er volgens de beheerders nog veel verbeterd worden aan de sortimentskennis, zowel bij de landschapsarchitecten als bij de beheerders zelf.