Boek / Onze eik

Bomenexpert Anne Oosterbaan heeft een boek geschreven over eiken in Nederland. Het boek is getiteld ’Onze eik’ met als ondertitel ’Betekenis, biologie, gebruik en toekomst van zomer- en wintereik in Nederland’.

Hoe oud wordt deze boom? Welke organismen leven op en van eiken? Hoe gebruiken we hem in ons land? Hoe groeien jonge eiken? Hoe kun je een eikenbos aanleggen en verzorgen? Welke andere producten dan alleen hout levert het op? Dit en vele andere onderwerpen komen aanbod in dit boek over de eikenboom.


De eik is sterk verbonden met onze cultuur en ons landschap. In ons land komen zomer- en wintereiken voor. Uit hun DNA blijkt dat ze vooral afstammen van eiken uit Zuid-Spanje en Italië . Een eik kan in ons land zeker wel 500 jaar oud worden, misschien wel 1000! En hoe snel groeit een eik? Welke dieren en schimmels leven op en van eiken? Hierover gaat dit boek. Maar ook over wat we met eiken doen: in het bos, in het landschap, als laanboom of zelfs als knotboom. En over hoe jonge eiken worden geproduceerd en op welke wijze een eikenbos kan worden aangelegd en verzorgd. Eiken leveren zeer waardevol hout maar ook andere producten.

De laatste decennia hebben veel eiken helaas te kampen met gezondheidsproblemen. Oorzaken worden gezocht in combinaties van bodemverzuring, verdroging (klimaatverandering) en aantasting door insecten en schimmels. Hopelijk kan er met verstandig beheer voor worden gezorgd dat onze stoere, veelzijdige, duurzame en flexibele eik nog lang deel uitmaakt van onze cultuur.

Het boek is in de boekwinkels te koop, of online te bestellen. Een deel van de opbrengst gaat naar Trees for All, de stichting die zich inzet voor CO2-compensatie middels de aanplant van bomen en bossen.