‘Masterplan Menen / Samen de stad ontwerpen’

De brochure ‘Masterplan Menen, samen de stad ontwerpen’ vormt het voorlopig eindpunt van een ruim ontwerp- en participatietraject én het begin van nieuwe stadsontwikkeling. Leiedal begeleidde Menen bij dit traject. De belangrijke uitdagingen waar Menen voor staat, vragen om een onderbouwde visie waar Menen in de toekomst naar toe wil op gebied van mobiliteit, groen, publieke ruimtes, commerciële as, oude vestingen, oude Leie-arm, de nieuwe Leieboorden, … De opmaak van een masterplan Menen ‘samen de stad ontwerpen’, moet hierop een antwoord geven. De opdracht gaf het stadsbestuur aan de intercommunale Leiedal. Er werd een globale visie ontwikkeld op 10 strategische sites in onze stad, dit zowel op korte, middellange als lange termijn.

Samen met Leiedal werkt gewerkt via de workhopmethodiek. Ook ruime participatie en ontwerpend onderzoek stonden hierbij centraal. Nederlandse studenten landschapsarchitectuur van de Hogeschool Van Hall Larenstein uit Velp en de Spaanse architect-stedenbouwkundige Jordi Farrando hebben elk hun visie op de stad meegegeven.


Tijdens dit traject was de betrokkenheid van de Menenaar groot. Veel inwoners van onze stad en stakeholders waren enthousiast om opmerkingen en suggesties aan te leveren en deel te nemen aan de verschillende participatiemomenten.

Het resultaat van dit masterplan is nu vormgegeven in een brochure.

U kunt deze brochure hier downloaden.