Masterclass Ruimte in transitie

Bopro organiseert vanaf 10 september 2021 een zesdaagse Masterclass Ruimte in Transitie. De masterclass brengt een groep gedreven ondernemers, investeerders, ruimtelijke planners, beleidsmedewerkers en vernieuwers samen die vanuit hun organisatie de transitie willen ondersteunen, richting een duurzame toekomst.

Energie, mobiliteit, zorg, arbeidsmarkt, de grondstoffeneconomie: tal van maatschappelijke systemen hebben ons lang geholpen, maar lopen vandaag vast. Op verschillende van deze terreinen vinden er tegelijk transities plaats waarbij ruimte een centrale rol speelt. Ondernemers, organisaties en overheden kunnen maar best anticiperen op die complexe veranderingen.
Ruimte speelt een centrale rol in deze transities: denk aan het herdenken van publieke én private ruimte op weg naar een klimaatneutrale samenleving, slimme applicaties en nieuwe concepten in ziekenhuizen, woonzorgcentra en scholen, brownfieldontwikkeling voor lokale maakindustrie, en de introductie van kleinschalig (samen)wonen – er kan zo veel.


Hierbij loop je tegen vragen op: Hoe kan ik de actuele, onstuimige ontwikkelingen beter begrijpen en hoe vind ik daarin mijn eigen rol? Hoe combineer ik visionaire ambities met korte termijn resultaat? En hoe weet ik technologische innovatie om te zetten tot een transformatieve innovatiekracht? De Masterclass Ruimte in Transitie van Bopro biedt antwoorden op deze vragen.

Deze masterclass is ontworpen voor architecten, ruimtelijke planners, vastgoedontwikkelaars, promotoren, beleidsmedewerkers, het management van logistieke, mobiliteits-, energie-, zorg- en nutsbedrijven, … die vanuit hun dagelijkse praktijk met transitievraagstukken geconfronteerd worden. Deelnemers worden uitgedaagd om het thema ‘ruimte’ op te schudden en hierdoor nieuwe inzichten te verwerven.

Bekijk hier het programma.

Meer info: boproacademy