VVOG Studiebezoek Groenvoorziening Antwerpen

Op 19 juni organiseert de Vereniging voor Openbaar Groen VVOG een studiebezoek aan Antwerpen voor groenmandatarissen, groenambtenaren en beheerders openbaardomein.

Op het programma onder meer een bespreking van het concept ‘Toekomstbomen’ in Antwerpen en ondergrondse groeiplaatsconstructies voor bomen in het Nederlandse Apeldoorn. En verder een thematische stadswandeling met een bezoek aan onder meer Park Spoor Noord met toelichting over de evolutie en het beheer van het park en de groene wand van het Cargo-gebouw, en een bezoek aan het Eilandje, met bespreking van het Beeldkwaliteitsplan, de ontwerpkeuzes, ecoplantsoenen, soortenkeuze en vaste-planten-combinaties.


Meer info en inschrijven op de website van VVOG.