‘Landschap voor 2030’ / Landschap centraal in de strijd tegen klimaatverandering

Het Britse Landscape Institute (LI) publiceert het manifest ‘Landscape for 2030’ over de centrale rol die de landschapsarchitectuur kan spelen in de strijd tegen klimaatverandering en verlies van biodiversiteit.

‘Landschap voor 2030’ benadrukt de centrale rol die de landschapssector kan spelen in de strijd tegen de klimaatverandering aan de hand van elf casestudy’s. Deze demonstreren de maatregelen die nodig zijn om klimaatbestendige plaatsen te creëren en koolstofarme benaderingen te volgen op alle schaalniveaus, van openbare pleinen tot ecoparken. Het document onderzoekt een breed scala aan ontwerpinterventies, oplossingen en best practices op alle schaalniveaus, en laat zien hoe landschap een echt verschil kan maken, aldus het Landscape Institute.
Naast de casestudy’s legt het document uit ‘hoe landschap een verschil kan maken’, en schetst het hoe specifieke interventies primaire en meerdere secundaire voordelen opleveren. Het document bevat ook een reactie op de meest recente risicobeoordeling klimaatverandering van het Britse Comité voor klimaatverandering.U kunt ‘Landscape for 2030’ hier downloaden.