Lancering van de Belgische Federatie van Zwembad- en Wellnessprofessionals

Om te beschikken over een sterke federatie voor de sector, hebben de BSPA (Belgian Swimming Pool Association) en de Groepering van Algemene Aannemers van Zwembadbouwers van de Federatie van Algemene Bouwaannemers (Faba) gekozen voor een fusie. Vanaf nu vormen zij de ‘Belgische Federatie van Zwembad- en Wellnessprofessionals’.

Sedert enkele jaren kent de zwembadsector een voortdurende groei in het kader van het ‘wellness@home’-principe. De zwembad- en wellnessindustrie is dus in opmars. Daarbovenop heeft de coronacrisis sinds maart 2020 geresulteerd in een explosie van het aantal aanvragen en bestellingen. Het orderboekje van heel wat bedrijven is reeds goed gevuld, en dit tot 2022.


De Federatie wil in de komende maanden het hoofd bieden aan meerdere uitdagingen. Ter herinnering: volgens cijfers van de Federatie worden dit jaar alleen al meer dan 5000 zwembaden gebouwd. Vandaag telt de Federatie 150 leden, actief over het hele land.

Vooraleer een bedrijf kan aansluiten, wordt er een deontologische screening uitgevoerd, waarbij verschillende criteria in rekening worden gebracht. Op deze manier wordt de professionaliteit van de leden verzekerd. De Federatie zet zich in voor haar leden én de consument. Bij een geschil wordt een erkende bemiddelaar aangesteld om tot een minnelijke schikking te komen. Om de gehele sector te groeperen, zal de Belgische Federatie van Zwembad- en Wellnessprofessionals – zoals de naam reeds aangeeft – eveneens bepaalde actoren uit de wellnessindustrie verwelkomen, evenals enkele bedrijven die gespecialiseerd zijn in de bouw van natuurlijke zwembaden.

Om de sector te promoten, plant de Federatie nog dit jaar tal van acties: de jaarlijkse zwembadbouwerwedstrijd, ledenbevragingen en sectorfilms, webinars…Het is tevens van belang om aan te stippen dat relevante opleidingen het levenslicht zien in België.