Den Haag / Polderdaktuin WTC The Hague [VIDEO]

Op het platte dak van de parkeergarage in de binnentuin van het World Trade Center The Hague is een duurzame polderdaktuin gerealiseerd.

Landschapsarchitecten Marinka de Kok en Manja Meuleman van Buro Kokmeuleman hebben het dak van de parkeergarage getransformeerd tot een duurzame plaats voor mensen, dieren en groen. De hemelwaterafvoer van omliggende daken wordt ontkoppeld en in een bassin opgevangen. Water wordt vastgehouden, natuurlijk gebruikt en indien nodig afgevoerd naar het riool. De binnentuin wordt een permanente vijver met inheemse beplanting waar flora en fauna tot hun recht komen en gebruikers van het gebouw fijn kunnen verblijven.


Door middel van een reguleringssysteem wordt een hoosbui gedetecteerd via Buienrader en wordt het waterniveau verlaagd zodat het regenwater opgevangen kan worden in de poldertuin. Na de tijdelijke berging kan het water indien nodig (nadat het riool weer tot rust is gekomen na heftige regenval) via een dijksysteem geloosd worden op het riool. In totaal is de polderdaktuin 700m², waarvan 420m² bestaat uit water.