Waregem / Gaverbeek weer zichtbaar als groene poort tot hippodroom

Het project om de Gaverbeek opnieuw zichtbaar te maken, krijgt een eerste concrete invulling. De ‘poort tot de hippodroom’ wordt een groene, uitnodigende plek waar het aangenaam vertoeven is. Stad Waregem slaat voor dit project de handen in elkaar met de Vlaamse Milieumaatschappij en Intercommunale Leiedal.

In 2017 gaf de stad Waregem de opdracht aan Intercommunale Leiedal om voor een aantal strategische sites langs de Gaverbeek een inrichtingsstudie op te maken. De vraag draaide concreet rond de natuurlijke Gaverbeek (de Gaverbeekse meersen) en de stedelijke Gaverbeek (vanaf de Hippodroom tot aan de N382). De achterliggende ambitie? De Gaverbeek uitbouwen tot een ‘klimaatbestendige’ beekvallei, om beter gewapend te zijn tegen de toekomstige klimaatveranderingen. Hoe we dat concreet kunnen doen, werd uitgebreid beschreven in de visie, “De Gaverbeek: twee mondingen, vele gezichten, één toekomst”.


De komende jaren krijgen enkele sites langs de Gaverbeek een fikse opknapbeurt: de ingang van en het traject langs de hippodroom, het Spei en het Jeugdeiland. Het is de bedoeling om de Gaverbeek opnieuw zichtbaar te maken en de belevingswaarde voor inwoners en passanten te verhogen.

Groene Poort

Nu zet Waregem de theorie om in de praktijk. Zo zal de stad samen met de Vlaamse Milieumaatschappij en Leiedal de ingekokerde Gaverbeek aan de Hippodroom in ere te herstellen. Door de beek op die beroemde locatie opnieuw zichtbaar te maken, hoopt de stad niet alleen de verbinding tussen het centrum en de Hippodroom te versterken, maar ook een nieuwe kwalitatieve publieke ruimte te creëren. Wat nu oogt als een schrale parkeerplek zal in de toekomst een groene ‘poort tot de hippodroom’ worden. Door de Gaverbeek op die beroemde locatie opnieuw zichtbaar te maken en in ere te herstellen, hoopt de stad niet alleen de verbinding tussen het centrum en de hippodroom te versterken, maar ook een nieuwe, kwalitatieve publieke ruimte te creëren.