Kunst / Landschap als publieke ruimte in Ressegem

Herzele is laureaat van de wedstrijd voor pilootprojecten kunst in de publieke ruimte met een project voor de herinrichting van de dorpskern van deelgemeente Ressegem.Met als baseline ‘Kunst in Opdracht – Meer dan object’ heeft het bureau van de Vlaams Bouwmeester een oproep gelanceerd aan gemotiveerde opdrachtgevers met ambitieuze en vernieuwende plannen voor een kunstopdracht voor de publieke ruimte. Uit 22 inzendingen werden vijf opdrachtgevers uitgekozen.

Een van de laureaten is de Gemeente Herzele met een project voor de herinrichting van de semi-rurale dorpskern van deelgemeente Ressegem. Het project wordt een casus voor een gedragen visie op het landschap als essentieel element van de Vlaamse niet-grootstedelijke publieke ruimte.


In Ressegem vormt het dorpshart een ongebruikelijk ensemble. Achter de monumentale kerk en pastorij ligt een zogenoemde motte, een verdedigingswerk uit de late middeleeuwen. Hierbij liggen, midden in het dorp, twee weides die ook als zodanig in gebruik zijn. Al veertig jaar wordt er over de toekomstige invulling van deze open ruimte gesproken, verschillende masterplannen van gerenommeerde bureaus hebben al het licht gezien. Het woord is nu aan de kunst. Het Nederlandse bureau TAAK kreeg de opdracht om dit project te ontwikkelen en begeleiden.

Het kunstproject heeft niet de pretentie het ruimtelijke probleem op te lossen, maar hoopt dat de denkwijzen van kunstenaars de vastgelopen discussie weer leven kunnen inblazen. In plaats van een grootschalig ruimtelijk ontwerp dat voor verschillende vormen van gebruik kan worden toegeëigend, is in het kunstproject het toekomstig gebruik het startpunt. Zijn er vormen van gemeenschappelijk gebruik en collectief eigenaarschap denkbaar? Kan een nieuw uit te vinden traditie de katalysator zijn voor toekomstig gebruik, beheer en inrichting van het dorpshart?

In het voorjaar zullen drie kunstenaars(collectieven) een voorstel doen in de vorm van een publieke workshop. Een ervan zal vervolgens worden ontwikkeld.