Kubiekeruimte / Van baksteen tot kamsalamander

Op zondag 20 juni 2021 organiseert Kubiekeruimte vzw een fietstocht langs het natuurgebied de Kempische kleiputten in Beerse/Rijkevorsel en een geleid bezoek aan de plantentuin De Kleine Boerderij in Merksplas.

 


Midden 19de eeuw ontstonden langs de Kempische Vaart in de streek van Beerse / Rijkevorsel een aantal tal steenbakkerijen. Wienerberger is daar nog steeds operationeel en werkt voor de herbestemming van hun oude kleiputten samen met het agentschap Natuur en Bos (ANB). Dit leidt tot een boeiende transformatie tot waardevolle waterrijke waardevolle natuurgebieden die deel uitmaken van het Natura 2000-gebied ‘Kempische Kleiputten’ (700ha). Concreet wordt ingezet op omvorming van naaldbossen naar streekeigen gemengde loofbossen, het herstel van heiden en duingraslanden, de aanleg van poelen en de inrichting van het gebied voor bedreigde soorten zoals heikikker en kamsalamander. Op zondag 20 juni gidst natuurexpert Daniël Osten (ANB) per fiets langs geschiedenis en toekomst van natuurgebieden zoals Kievitsheide, Duivelskuil, Abtsheide, Blakheide, …

Rond de middag bezoeken we Plantentuin de Kleine Boerderij, op de site van de vroegere Straflandbouw-school van de Kolonie van Merksplas. Plantenverzamelaar Jan Oprins bouwde hier sinds 2015 een educatieve demonstratietuin (8ha) uit met o.m. zijn eigen plantencollectie en die van vriend-botanicus Harry van Trier. Hier worden we rondgeleid door Jan Oprins – stichter-bezieler van de tuin – en Christian Vermander – landschaps-/tuinarchitect, hoofdontwerper van de tuin.

Meer info en Inschrijven