Projectoproep Europese Landschapsprijs

U draagt bij tot de verfraaiing van de stad? Bent u gespecialiseerd in herwaardering van verlaten sites of in de creatie van nieuwe groene ruimten? Neem deel aan de 6de Belgische Landschapsprijs. De editie 2020 wordt georganiseerd door Urban.brussels. De aangeduide laureaat zal het Brussels Gewest vertegenwoordigen bij de volgende Europese Landschapsprijs van de Raad van Europa.

De Europese Landschapsconventie organiseert een Landschapsprijs. Sinds 2010 heeft België aan alle edities meegedaan. De selectie van een kandidaat wordt om de beurt door een van de gewesten verzorgd. De editie 2020 wordt georganiseerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De winnaar wordt de Belgische kandidaat voor de Landschapsprijs van de Raad van Europa.


Kunnen zich kandidaat stellen: verenigingen, groeperingen, partnerschappen, lokale overheden of autoriteiten die ofwel op individuele basis ofwel in overleg met andere lokale of regionale actoren een beleid of maatregelen in de praktijk omgezet hebben met het oog op de bescherming, het beheer, de ontwikkelingen of de inrichting van het landschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het beleid of de maatregelen moeten blijk geven van duurzame doelmatigheid en kunnen zodoende als voorbeeld dienen voor andere betrokken Europese actoren. Gewestoverschrijdende projecten komen in aanmerking op voorwaarde dat zij het voorwerp uitmaken van een gecoördineerd beheer.

Deelnemen is gratis. Download het reglement en de kandidatuurfiche op urban.brussels. De dossiers moeten uiterlijk tegen 15 juli 2020 worden ingediend.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Isabelle Leroy ([email protected]).