Konnector / Nieuwe groenstructuur voor Kortrijk

De Vlaamse Regering erkent het Kortrijkse project Konnector als Vlaams stadsvernieuwingsproject. Naast een eigen investering van 12 miljoen euro komt daar nu 2,147 miljoen euro Vlaamse steun bovenop. Met Konnector wordt een groenstructuur van 4,4 km lang en een oppervlakte van 40 ha gerealiseerd in Bissegem en Heule, met een strand aan de Leie, een groene fietssnelweg en de uitbreiding van het sportcentrum.

 


Op deze groenstructuur worden het sportcentrum Wembley, stadsgroen Ghellinck en de dorpskern van Bissegem als belangrijke stedelijke plekken versterkt en met elkaar en het centrum verbonden.

Wembley wordt sportpark

De komende jaren wordt sportcentrum Wembley van 8 naar 13 ha uitgebreid. Hierdoor ontstaat ruimte om nieuwe sportfaciliteiten uit te bouwen. Wembley wordt ook meer dan vandaag onderdeel van de leefomgeving. Onnodige verharding wordt opgebroken en fietsverbindingen doorheen de site worden gerealiseerd. Vrije sport-, speel- en bewegingstoestellen en extra groen zorgen ervoor dat Wembley evolueert naar een echt sportpark. Een plek waar stadsbewoners kunnen sporten, ontspannen en elkaar ontmoeten.

 

 

Stadsgroen Ghellinck

In de afgelopen jaren kochten de stad en Natuurpunt stelselmatig gronden aan. Zo kan het het Stadsgroen Ghellinck uitgroeien tot een groene long van 12ha. In overleg met Natuurpunt, buurtbewoners en verenigingen werd het inrichtingsplan opgemaakt dat voorziet in natuurontwikkeling, avontuurlijk spelen en moestuinen. Dit najaar zijn de werken gestart.

 

N328 wordt groene fietsverbinding

De vroeger geplande autoverbinding N328 wordt geschrapt. De reservatiestrook wordt omgevormd naar een groene structuur en wordt een verbindend element tussen wijken die nu van elkaar gescheiden zijn. In plaats van een achterkant wordt de groene ruimte een voorkant. Op deze groenstructuur wordt een hoogwaardige fietsverbinding gerealiseerd. Samen met alle andere ingrepen wordt binnen het stadsproject 4 km aan hoogwaardige functionele fietsverbinding gerealiseerd. Deze fietspaden verbinden Bissegem, stadsgroen Ghellinck, Wembley en het centrum van Kortrijk in enkele minuten fietsen.

Bissegem Plage

Door de realisatie van de verkeerswisselaar A19-R8 kan de doorstroming naar de R8 verbeteren en kan de verkeersdruk in de kern van Bissegem afnemen. Met de heraanleg van de Driekerkenstraat, de Overzetweg en de nieuwe brug over de Leie ontstaat de mogelijkheid om 1,5 km veilige fietsverbinding te realiseren. Op de as tussen de Leie en het OC Troubadour wordt de kerk omgebouwd tot een centraal punt voor stedelijke functies en diensten. Nabij het oud gemeentehuis, de Vlienderkouter en de Neerbeekvallei worden groene ruimtes toegankelijk gemaakt. Ter hoogte van de Vrije Aardstraat wordt een perceel aangekocht zodat Bissegem een nieuwe publieke groene ruimte krijgt aan de Leie. Het wordt een plek om elkaar te ontmoeten en waar kinderen kunnen spelen.

www.kortrijk.be