Blankenberge haven veiliger en groener

Tot voor kort was de jachthaven van Blankenberge een van de zwakke schakels langs onze kust. Daarom startten afdeling KUST en stad Blankenberge in september 2016 met de bouw van de stormmuur rond de haven. Gezien de stedelijke omgeving was een architecturale inpassing een vereiste. Door de aanplanting van streekeigen kustplanten is bovendien het duingevoel van west naar oost in de stad gebracht.

 


Voor het architecturale ontwerp van de overstromingsmaatregelen werkte Witteveen+Bos samen met Maat Ontwerpers en Marie José Van Hee Architecten. De uitdaging van de studie was om een nieuwe waterkering rond de jachthaven van Blankenberge te ontwerpen die stedenbouwkundig en landschappelijk geïntegreerd is in het bestaande stedelijke weefsel en publiek domein, binnen de technische en financiële grenzen van het project. BAM Contractors voerde als algemene aannemer de werken rond de haven van Blankenberge uit.

De stormmuur is zowat een meter tot anderhalve hoog en moet het zeewater tegenhouden bij zware stormen. Hier en daar is er een onderbreking van de muur. Dat is soms nodig om de toegang te garanderen en de openheid te bewaren. In extreme omstandigheden zorgen geautomatiseerde mobiele keringen daar voor de nodige bescherming en veiligheid.

De stormmuur werd rond om rond volledig geïntegreerd in de omgeving. Op sommige plaatsen kan de muur als zitbank dienen. Op de nieuwe stormmuur is er hier en daar een wandeldijk aangelegd. Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om een wandeltraject rond de haven aan te leggen. Wandelaars kunnen daardoor een wandeling van zowat anderhalve kilometer rond de jachthaven maken. Er staan zitbanken en er is helmgras geplant om de duinen na te bootsen en de beplanting van stad naar duin overgaat. De rijweg kreeg ook een gloednieuw fietspad. Resultaat is een veilige, stijlvolle én groenere jachthaven.

www.afdelingkust.be