Service Vert Uccle

Projectoproep Fonds Suzanne en Louise Matelart

Tot en met 7 november 2022 kunnen organisaties die actief zijn in een of meerdere van de 19 Brusselse gemeenten en project indienen Fonds Suzanne en Louise Matelart. Het Fonds, dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting steunt de opwaardering van de openbare ruimte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via de inrichting en renovatie van publieke plaatsen en de installatie van kunstwerken.

Het Fonds heeft als doel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest openbare plaatsen – pleinen, rotonden, parken en tuinen – op te frissen en te herwaarderen door de creatie, de aanleg of de renovatie van die publieke ruimten, en door er kunstwerken te installeren die getuigen van onze rijke Belgische cultuur.


Het Fonds richt zich tot de 19 Brusselse gemeenten met de bedoeling hen aan te sporen tot het renoveren of het inrichten van kleinschalige openbare ruimten op maat van de buurt, waarbij zowel gezelligheid als de aanwezigheid van een kunstwerk vooropstaan. Het Fonds kan ook een project van een buurtvereniging selecteren dat ernaar streeft de levenssfeer in de wijk te verbeteren, met dien verstande weliswaar dat het wordt voorgesteld of goedgekeurd door de gemeentelijke overheid of een instelling die verantwoordelijk is voor de groenvoorziening, de openbare ruimten, parken en tuinen.

Bekijk de selectiecriteria

Meer info: kbs-frb.be