Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw in teken van schoonheid en publieke zaak [VIDEO]

Het Jaarboek Landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland 2021 wil een onafhankelijke, kritische en inspirerende reflectie bieden op het werk van Nederlandse landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen in binnen- en buitenland.

Hoe bouw je extra woningen in de stad zonder dat het onleefbaar wordt? En hoe kan landbouwgebied op een mooie manier bijdragen aan het milieu? Dit zijn twee van de vele actuele vragen die dit jaarboek beantwoordt.


Verkrijgbaar in de CG Concept Bookshop.

In een selectie van 23 voorbeelden uit de praktijk laten landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen zien wat hun innovatieve kracht is. Vernieuwende stadsdelen in Rotterdam en Woerden, een wervend skatepark in Amsterdam en een stadslandgoed in Vlissingen bieden inspirerende oplossingen. Ook de nieuwe Coolsingel, de inbedding van een nieuwe provinciale weg in Noord-Brabant, de uitbreiding van een nationale begraafplaats op de Veluwe en het entreeplein van Eindhoven Airport spreken tot de verbeelding. Met de selectie van de Zeeuwse Bosvisie stipt het jaarboek het belang van onderzoek aan. De selectie wordt inhoudelijk verdiept met enkele essays, interviews en een fotoreportage.

Bij de voorstelling van het Jaarboek gaf Juryvoorzitter Esther Agricola een toelichting op de selectie. Ze benadrukte daarbij het belang van het klassieke ambacht om op verschillende schaalniveaus tot aangename ruimtes te komen. Ook vestigde ze de aandacht op de publieke verantwoordelijkheid die beide vakgebieden hebben in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. ‘Stedenbouw, maar ook landschapsarchitectuur gaat niet alleen om bouwen en toevoegen, maar ook om het scheppen van ruimte voor gemeenschapszin en buurtgevoel.’

Het Blauwe Kamer Jaarboek 2021 is te bestellen in de CG Concept Bookshop.