In Limburg planten boeren bomen bij boeren

Dertig Limburgse landbouwers planten momenteel 25.000 nieuwe bomen en plantjes aan. Daarnaast komt er meer dan vier kilometer nieuwe hagen, gelabeld met de ‘Plant van hier’-norm. “Boeren planten bij boeren” helpt land- en tuinbouwers om hun groenplan te realiseren. De aanplanting van bedrijfsgroen is vaak een voorwaarde bij het vergunningsdossier voor de inpassing van nieuwe bedrijfsconstructies.

Boeren planten bij boeren” is een origineel aanplantingsinitiatief van de provincie Limburg waarbij de drempel verkleind wordt. De handen worden in mekaar geslagen tussen landbouwer, provincie en LiSRO (Limburgs Steunpunt Rurale Ontwikkeling). Dankzij het Limburgse project ‘Boeren planten bij boeren’ krijgen de Limburgse landbouwbedrijven opnieuw een groene omkadering, die bovendien een belangrijke bijdrage levert aan het klimaat en de lokale biodiversiteit.


De 25.000 aangeplante houtkanten, hagen en bomen, waaronder 358 hoogstammige bomen zoals linden, beuk, eik en fruitbomen, zijn nu nog klein en onopvallend, maar zullen weldra uitgroeien tot een volwaardig groenscherm. Daarnaast wordt meer dan vier kilometer aan nieuwe hagen aangeplant met 12.490 stuks inheemse haagplanten. “De landbouwsector speelt een belangrijke rol in het behoud van de beeldkwaliteit en van de open ruimte. Dankzij de vele groenaanplantingen kunnen we de bedrijfsgebouwen, loodsen en infrastructuur laten opgaan in de omgeving” vertelt Inge Moors, gedeputeerde van landbouw van de Provincie Limburg.

 

40 km haag
‘Boeren planten bij boeren’ werd in 2011 opgestart met steun van de provincie Limburg en zorgt voor het achtste jaar op rij voor erfbeplanting op Limburgse boerderijen. “‘Boeren planten bij boeren’ is een unieke formule waarbij we landbouwers een duwtje in de rug geven om hun groenplan te realiseren”, vertelt Inge Moors. “Van hen wordt namelijk verwacht dat ze zorgen voor een groene omkadering wanneer ze een vergunning krijgen voor nieuwe infrastructuur. Ze kunnen hierbij hulp gebruiken.” In 8 jaar tijd zijn 185 erfbeplantingen uitgevoerd in alle delen van de provincie. “We hebben intussen 40 km haag aangeplant. Naast de houten afrasteringen en de poorten om het geheel af te maken drukt ‘Boeren planten bij boeren’ een eigen duurzame stempel op het landschap. Per boerderij worden gemiddeld 700 à 1.000 stuks geplant in de vorm van streekeigen hagen, houtkanten en bomen. In het totaal zijn via ‘Boeren planten bij boeren’ al minstens 175.000 stuks, nieuw streekeigen plantsoen geplant,” besluit Moors.