Inverde / Cursus van tuin tot landschap – een ecologische visie

In het voorjaar van 2017 start Inverde in samenwerking met de Nederlandse Stichting Oase met een opleiding ‘Ecologisch ontwerp, aanleg en beheer – van tuin tot landschap’.

Meer en meer groenontwerpers, tuinaannemers, beheerders en grondeigenaars zijn zich bewust van de ecologische potenties van de buitenruimte. De nood groeit, al dan niet vanuit financiële overwegingen, om die buitenruimte (klein- of grootschalig) vanuit een ecologische invalshoek in te richten en te beheren. Vaak echter ontbreekt de kennis.


Deze opleiding die over twee jaar loopt, biedt een compleet pakket aan om ecologische aanleg en beheer in de praktijk toe te passen. Het vernieuwende aan de opleiding is dat het op een zeer diepgaande manier een waaier aan aspecten van ecologisch groenbeheer aanraakt, van ontwerp tot aanleg en beheer.

Opleidingsdoelen


Met deze opleiding breidt de deelnemer zijn/haar kennis en vaardigheden uit met:

• kennis van wilde planten in relatie tot bodem, water, aanleg en beheer;

• kennis van de ecologie van en beheermaatregelen ten gunste van fauna;

• het monitoren van wilde flora en fauna ten behoeve van beheer;

• kennis van aanleg en onderhoud van specifieke biotopen en begroeiingen van ecologische terreinen;

• het kritisch beoordelen van de ecologische kwaliteit van ecologische terreinen;

• het traceren van inspirerende voorbeelden van natuurontwikkeling en ecologisch beheer;

• kennis van de belangrijkste vakliteratuur;

• het kundig en kritisch beoordelen van vakliteratuur;

• het opnemen en verwoorden van zintuiglijke waarnemingen van geur, kleur, tast tot en met ruimtelijke kwaliteiten als sfeer, harmonie, landschappelijke samenhang van ecologische terreinen;

• het toelichten van plannen voor aanleg en beheer van ecologische terreinen;

• het geven van voorlichting over ecologische terreinen;

• het onderscheiden van en omgaan met eigen sterke en zwakke punten in bovenstaande vaardigheden.

Wie kan deelnemen aan deze cursus?

U hebt best al een ruime voorkennis. U hebt uitgebreide aantoonbare ervaring in aanleg en beheer van natuurterreinen, landschapselementen, ecologisch groen, ecologische tuinen of parken of u volgde bijvoorbeeld een opleiding biologie, bio-ingenieur tuininrichting, tuinbouw/tuinaannemer, tuin- of landschapsarchitect.

Voorafgaand aan de opleiding is er met elke cursist een intakegesprek. Hierin bespreken we onder andere uw kennis- en ervaringsniveau, maar onderzoeken wij ook de specifieke persoonlijke wensen, verwachtingen en capaciteiten van de potentiële cursist.

Elke cursist wordt verondersteld twee gebieden, één op tuinschaal en één op park- of landschapsschaal, op te volgen doorheen de twee cursusjaren. Bij elk thema krijgen cursisten een opdracht die bij voorkeur wordt uitgevoerd in één of beide gebieden. Ongeveer om de zes maanden, dus drie maal per cursus, zijn er ‘portfoliogesprekken’. Tijdens deze gesprekken zal elke cursist in samenspraak met de begeleiders nagaan wat de stand van zaken is en of er eventueel moet worden bijgestuurd.

Praktisch
De opleiding loopt over twee jaar: van het voorjaar 2017 tot het voorjaar 2019. Gespreid over twee jaar zijn er een 40-tal lesdagen, inclusief een kennismakingsweekend. Reken bovenop de lesdagen nog eens minstens 40 dagen tijdsinvestering (omwille van opdrachten, zelfstudie …). De lessen vinden doorgaans om de twee weken plaats, telkens op woensdag. Sommige lesdagen worden gebundeld tot een meerdaagse.

De lessen vinden plaats op verschillende locaties in Vlaanderen, met één à twee excursies naar de buurlanden.

De cursusprijs bedraagt 2300 euro per lesjaar. U betaalt dus voor de ganse opleiding 4600 euro.

Infonamiddag

Op zaterdag 14 januari 2017 organiseert Inverde in het Kasteel van Groenendaal in Hoeilaart van 14 tot 17u een infonamiddag over deze nieuwe opleiding.

U krijgt tijdens deze infomiddag de kans om:

• meer te weten te komen over de visie achter de opleiding;

• de opbouw en doelstellingen van de cursus in detail te bespreken;

• de concrete thema’s in de opleiding te ontdekken;

• kennis te maken met deelnemers van de opleiding in Nederland, waar de cursus intussen een vaste waarde is;

• antwoorden te vinden op praktische vragen in verband met uw deelname.

Deze infonamiddag is gratis maar inschrijven is verplicht.

 

Alle informatie over de cursus vindt u op de website van Inverde.