Boomfeestdag 2017 / Een linde voor elke EU-lidstaat

Op 22 maart 2017 is het 60 jaar geleden dat in Apeldoorn de eerste Boomfeestdag werd gehouden. Dit jaar heeft Maastricht de eer ‘hoofdstad’ te mogen zijn van de landelijke Boomfeestdag.

Thema van de Maastrichtse Boomfeestdag: Bomen Verbinden, waarmee de Stichting Nationale Boomfeestdag een verband legt met het Verdrag van Maastricht van 1992. Door de ondertekening van dat Verdrag richtten de landen van de Europese Gemeenschap in 1992 de Europese Unie op, de EU.


De ambassadeurs van de (nu) 28 EU landen zijn alle uitgenodigd om op 22 maart naar Maastricht te komen. Zij zullen, samen met schoolkinderen uit Nederland, België en Duitsland, 28 ‘treaty’-lindes planten. Een linde voor elke EU-lidstaat. De lindes komen bij het Europaplein op en rondom de Groene Loper (A-2 tunnel door Maastricht). In totaal worden er 77 bomen geplant.

 

 

Boomfeestdag