Internationale Summerschool ‘Green Climate Axes in Ghent’

Van maandag 27 augustus tot en met dinsdag 4 september 2018 organiseren Stad Gent, KULeuven en Hogeschool Gent de Internationale Summerschool ‘Green Climate Axes in Ghent’. Tijdens een negendaagse Summerschool verkennen studenten de ontwerpuitdaging voor een aantal groene klimaatassen in Gent. Deze verkenning zal betrekking hebben op verschillende schalen en zal multidisciplinair interageren met stedenbouwkunde, groenbeheer, landschapsarchitectuur en ecologie. 

In het kader van de Summerschool worden internationaal gerenommeerde sprekers uitgenodigd. De lezingen zijn voor iedereen toegankelijk en gratis.


• Dinsdag 28 augustus 2018, 9u30-10u30

Henrik Vejre, Professor in Landschapsarchitectuur en Planning aan de Universiteit van Kopenhagen, Denemarken

Multifunctioneel duurzaam ruimtegebruik staat al jaren centraal in het onderzoek van Henrik Vejre. De ruimtelijke integratie van landbouw, natuurlijke habitats, waterbeheer en residentiële en recreatieve ontwikkeling is voor hem een uitgangspunt. Henrik Vejre is daarbij vooral geïnteresseerd in het beheer van stadsranden en landbouwlandschappen. Hij vertelt met veel overgave hoe het befaamde ‘Vingerplan’ van Kopenhangen erin is geslaagd om een draagvlak te creëren voor een robuuste, groene stedelijke structuur.

HoGent-KASK, zaal Cirque, Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent

• Woensdag 29 augustus 2018, 17u-18u

Els Corporaal, Stadsecologe Gemeente Amsterdam, Nederland

Als stadsecologe draagt Els Corporaal bij aan een gezonde en groen stad, welke aantrekkelijk is voor mensen én dieren. Zo is ze betrokken bij verschillende disciplines waarbij ze adviseert over beleid, ruimtelijke ontwikkelingen, infrastructuur, ontwerp en beheer. Door ecologische functies bij  de stadsontwikkelingen te integreren wordt de ruimte optimaal benut en de biodiversiteit versterkt. Els zal een lezing geven over hoe (de Amsterdamse) stadsnatuur, natuurinclusief ontwerpen en ecologisch beheer kunnen bijdragen aan een mooie en duurzame stad.

KU Leuven-Faculteit Architectuur, Kerk, Hoogstraat 51, 9000 Gent

• Donderdag 30 augustus 2018, 9u30-10u30

Rieke Hansen, Onderzoekster aan Departement Landschapsarchitectuur van de RWTH Universiteit Aken, Duitsland

Het onderzoek van Rieke Hansen focust op stedelijke biodiversiteit. Zij was onder meer een van de drijvende krachten achter het Europese onderzoeksproject GREEN SURGE (2013-2016). Dit project verkende de ontwikkeling van stedelijke groeninfrastructuur en stedelijke biodiversiteit met het oog op een duurzame stadsplanning en groene economie.

Stad Gent-STAM, Zaal ‘Hert van Maria’, Godshuizenlaan 2, 9000 Gent

HoGent – School of Arts