drone DJI mavic pro

Nieuw tijdperk voor groenbeheer komt eraan

De nieuwe editie van CG Concept XTRA (september 2021) gaat volledig over innovatie en dit onder het motto ‘Technologie en machines bij groenbeheer of -aanleg’. De vraag is uiteraard wat dit kan betekenen en wie is er dan beter geplaatst dan de bedrijven zelf om dit uit de doeken te doen? In deze editie tref je dan ook een mooi aanbod aan van innovatieve producten en oplossingen. Wat we zeker de voorbije maanden gemist hebben, zijn de verschillende vakbeurzen. Denken we daarbij aan onder meer Demogroen, Green, Technigreen… Dergelijke beurzen zijn dé plaats om innovaties te ontdekken en voor de groenmedewerker vormen ze events waar je verneemt wat er allemaal bestaat. Voor producenten zijn ze dan weer een forum om nieuwe producten af te stemmen op hun gebruikers en om met die laatsten in dialoog te gaan. Aan de hand van deze brochure proberen we die leegte enigszins in te vullen.


Wat is innovatie?

Allereerst moeten we wat dieper inzoomen op innovatie. Daarbij vertrekken we van een aantal stellingen: ‘Door te vernieuwen blijf je competitief’, ‘Innovatie is essentieel voor het voortbestaan van je werking’ en ‘Innovatie is nodig voor de groei’.

Dé hamvraag is wat innovatie precies is. Definiëren we dit, dan moet je stellen dat innovatie gaat over het creëren van nieuwe kennis, producten, diensten, processen en/of businessmodellen in een economische context. Dit betekent dat het doel het creëren van waarde is. Innovatie vind je overal terug: in de zorg, bij de overheid, in het onderwijs, … en dus ook in de (openbare) groensector.

Soorten innovatie in de groensector

Er zijn verschillende soorten innovatie die min of meer aanwezig zijn binnen de groensector. Het meest voor de hand ligt de productinnovatie. Met productinnovatie ontwikkel je een nieuw fysiek product dat bepaalde handelingen optimaliseert.

Vervolgens is er de diensteninnovatie, waarmee we binnen de groensector nog maar aan het begin staan, misschien in Vlaanderen zelfs minder ver dan Nederland. Bij onze noorderburen zie je dat bedrijven niet meer alleen bomen snoeien, maar eigenlijk een dienst aanbieden waarbij ze in samenspraak het volledige beheer van een bomenpatrimonium overnemen. Hier liggen nog bijzonder veel mogelijkheden. Technische kennis, visie en ontzorging zijn de sleutelwoorden.

Bij procesinnovatie of automatiseren van administratieve handelingen maak je interne processen efficiënter of effectiever. Bijvoorbeeld: Lean is een business-strategie en vooral een manier van werken, waarbij alles en iedereen in de onderneming zich richt op het creëren van waarde voor de klant in alle processen. Hierdoor worden verspillingen geëlimineerd. In hoeverre is Lean reeds doorgedrongen in de groensector?

Technologische innovatie of de technologie als uitgangspunt nemen voor je vernieuwing is voor de groensector een moeilijke opdracht. Iedere plaats en ieder beheer is anders. Investeren in nieuwe technologie zoals robotica, machine learning, extended reality of blockchain kan leiden tot prachtige, nieuwe producten of een verbetering van werkprocessen, maar is in deze context niet altijd evident.

Sociale innovatie moeten we gewoon doen. Het vernieuwen van de manier waarop je organiseert, werkt en leiding geeft, noem je sociale innovatie. Vormen van sociale innovatie zijn onder andere zelfsturende teams, dienend leiderschap, slimmer werken en cocreatie. Maar ook de groenmedewerker mee verantwoordelijkheid geven voor procesverbetering, de openbaar groen medewerker als ambassadeur van zijn/haar stad of gemeente, de groenmedewerker samen met de burger of opdrachtgever, …

Ten slotte is er de businessmodel-innovatie. Het vernieuwen van je businessmodel is het herontwerpen van de manier waarop je geld verdient en waarde creëert. Het businessmodel zelf kun je binnen deze groenaanleg weinig veranderen. De technische groenaanleg en -beheer blijven dezelfde. Maar toch is de context totaal gewijzigd. Burgers worden steeds meer participant. Openbaar groen is van en voor de burger, steeds meer.

Meer weten over innovatief groenbeheer?

Ontdek het in de XTRA brochure bij je nieuwe CG Concept.

» Nog niet in huis? Bestel hier CG Concept – editie 3 2021.

CG Concept editie 3 2021 herfst is er! Nieuw vakmagazine voor de Belgische groensector buitenruimte urbanisme steden tuinen tuinaanleg


Auteur: Filiep Bouckenooghe (directeur van de Vereniging Voor Openbaar Groen)