In den Horenbos: burgerinitiatief voor meer natuur in de buurt

Meer natuur in je buurt? In Lubbeek nam een groepje gezinnen zelf het initiatief om samen een bos aan te kopen en te beheren. Al snel blijkt dat den Horenbos niet enkel een plek is waar iedereen herademt, maar waar ook moeiteloos nieuwe sociale contacten ontstaan. Een inspirerend voorbeeld dat ondersteuning krijgt van Buurten op den Buiten, een initiatief van de Koning Boudewijnstichting in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij.

Het afgelopen jaar is het bewustzijn enorm gegroeid hoezeer we natuur in onze omgeving nodig hebben voor ons welzijn. In Lubbeek heeft een groep bewoners niet gewacht op overheden of natuurverenigingen, maar zelf een bos gekocht. Zo genieten de buurtbewoners er nu van een nieuwe groene ontmoetingsplek: den Horenbos.
Het is een inspirerend initiatief waarmee burgers hun rol spelen om mee antwoorden te bieden op de maatschappelijke uitdagingen van natuurbehoud en klimaatstrijd. Zes gezinnen beheren als mede-eigenaars hun Horenbos, met de hulp van andere vrijwilligers, en creëren er een oase waar je kan (her)ademen. Wat ooit een weinig florissant stuk landbouwgrond was, dan een motorcrossterrein en vervolgens een afgesloten terrein met zieke fijnsparren, is nu een klimaatrobuust bos in volle ontwikkeling.


Buurten op den Buiten

De zes gezinnen-mede-eigenaars kozen er heel bewust voor om hun bos van 1,6 ha vrij toegankelijk te maken. Buurtbewoners reageren heel tevreden op wat ze als een echte opwaardering voor hun buurt ervaren. Het bos blijkt een ware katalysator voor de sociale contacten in de buurt. Daarmee past het project bij de doelstellingen van Buurten op den Buiten, een initiatief van de Koning Boudewijnstichting in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij, dat projecten ondersteunt die de sociale cohesie in landelijke gebieden bevorderen. De financiële steun van Buurten op den Buiten wordt besteed aan het verbeteren van de paden, een nieuwe bank, bijkomende struiken en een buurtfeest om den Horenbos in te huldigen.
Buurten op den Buiten erkent de kracht van kleinschalige lokale initiatieven voor de sociale cohesie in landelijke gebieden en geeft dit engagement een financieel duwtje in de rug via een jaarlijkse oproep. Iedereen kan een project indienen, van een net gevormd buurtcomité over een honderd jaar oude lokale vereniging, tot instellingen of overheden, op voorwaarde dat zoveel mogelijk buurtbewoners bij de beoogde activiteit worden betrokken.

Sinds 2012 is de Vlaamse Landmaatschappij de vaste partner van de Koning Boudewijnstichting voor Buurten op den Buiten. Bij de recentste projectoproep voor 2020-2021 werden 43 projecten geselecteerd, die elk tussen 1.000 en 5.000 euro steun ontvangen, samen goed voor 200.000 euro.
Een nieuwe oproep van Buurten op den Buiten wordt voorbereid voor volgend jaar. Informatie daarover zal te vinden zijn op de website van de KBS en de VLM