ILVO en UGent lanceren landschapsobservatorium

ILVO en UGent hebben een Landschapsobservatorium gelanceerd. In de regio Merelbeke-Melle-Oosterzele worden een aantal identieke mini-moestuintjes verspreid als meetpunt voor de ecosysteemdiensten en de biodiversiteit in het landschap.

 


Beide instellingen zijn sterk geïnteresseerd in de interface tussen landbouw en natuur (in de brede zin). Het Labo Bos & Natuur (ForNaLab– o.l.v. Prof. Kris Verheyen) werkt steeds meer rond de kwantificering en het beter begrijpen van intrinsieke en functionele biodiversiteit in landbouwlandschappen en rond de effectiviteit en efficiëntie van ecologische herstelmaatregelen.

ILVO werkt rond gelijkaardige vraagstellingen, maar logischerwijze met een meer agronomische insteek. Daarnaast zijn beide partners als beheerder actief in hetzelfde ruraal / peri-urbaan en sterk multifunctionele landschap gelegen op het grondgebied Gontrode – Lemberge – Landskouter. Dit landschap is belangrijk, zowel voor biodiversiteit (denk aan Natura 2000-zone rond het Aelmoeseneiebos) als primaire productie (denk aan percelen van ILVO maar ook ruimer), maar heeft evenzeer belangrijk functies op vlak van woongelegenheid, recreatie en de levering van regulerende ecosysteemdiensten (ESD.

Landschapsobservatorium

UGent en ILVO hebben een reeks eenvormige “proeftuintjes” van 1 m² geïnstalleer geïnstalleerd in de gemeenten Gontrode, Gijzenzele, Landskouter en Lemberge. Die tuintjes kan je beschouwen als een soort meetpunt. Door een ruime set van deze vierkante meter tuintjes, met een vast groeisubstraat en een vaste set aan gewassen, verspreid in het ruimere landschap te beheren en op te volgen, wil men een beeld krijgen van de mate waarin het omgevend landschap (en de biodiversiteit die ze herbergt) een invloed heeft op bijvoorbeeld ziektes en plaagdruk, op gewasproductie, op gewaskwaliteit, op aanwezigheid van bestuivers en andere nuttige insecten, op onkruiddruk,…

De bedoeling is dubbel:

• In welke mate kunnen lokale veranderingen in landgebruik en landbeheer een invloed hebben op biodiversiteit, levering van ecosysteemdiensten en landbouwkundige productie?

• Hoe kunnen verschillende actoren in dit landschap biodiversiteit en de levering van ecosysteemdiensten beïnvoeden, en wat is hun visie op dit landschap?

Uniek is dat burgers en boeren worden ingeschakeld om de pleegtuintjes te verzorgen én de observaties uit te voeren volgens wetenschappelijke regels.

www.ilvo.vlaanderen.be