i-Tree animatiefilm / Wat is een boom waard? [VIDEO]

Wat is een boom waard? Op deze vraag geeft het Amerikaanse softwareprogramma i-Tree antwoord. i-Tree maakt de baten van bomen inzichtelijk onder andere op het gebied van hemelwaterregulering, afvang van vervuilende stoffen en schaduwwerking.

i­Tree gaat veel verder dan de bestaande systemen voor het taxeren van bomen en het bepalen van de waarde van groen. i­Tree rekent met specifieke gegevens van boomsoort, groeisnelheid, omvang en leeftijd in samenhang met de groeiplaats en omge­ving. Per boom kent u de bijdrage aan de klimaatvraagstukken.


De Nederlandse branchevereniging VHG is samen met Stadswerk actief betrokken bij het proces om het softwareprogramma i-Tree ook in Nederland te introduceren. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met dertien gemeenten, vier boomadviesbureau’s, Wageningen University and Research en Hogeschool Van Hall Larenstein.

In 2015 zijn de eerste concrete stappen gezet om i-Tree geschikt te maken voor de Nederlandse situatie. Er is ervaring met het programma opgedaan met pilots in verschillende Nederlandse steden en gemeenten. Op basis van deze pilots en onderzoek worden ook de ontbrekende gegevens verzameld die toegevoegd kunnen worden aan de i-Tree software zoals de groeicurves van de bomen in de Nederlandse omstandigheden.

Hoe dat allemaal werkt, wordt kort uitgelegd in het nieuwe animatiefilmpje.

 

 

Meer informatie vindt u op de website van VHG.