Hogere prijzen houden groenprojecten betaalbaar © Shutterstock

Hogere prijzen houden groenprojecten betaalbaar

Tuinaannemers werken aan te lage prijzen. Het klinkt paradoxaal, maar hogere prijzen moeten ervoor zorgen dat groenaanleg en -onderhoud op termijn betaalbaar blijven. In een driedelig artikel legt Yves Heirman, directeur van de Belgische Federatie Groenvoorzieners, uit waarom.

“Groenvoorziening zit al enkele jaren in de lift en zal in de komende jaren nog aan belang winnen”, stelt Yves Heirman. Deze toenemende populariteit verklaart hij enerzijds door de toename van het vraagvolume, maar vooral ook door de verhoging van de vraagwaarde. Om aan die toegenomen vraag tegemoet te komen, moet ook het aanbod naar omhoog. Ook hier maakt hij de opdeling tussen de aanbodwaarde en het aanbodvolume.


Toch waarschuwt Yves voor een oversimplificatie van een economische redenering van vraag en aanbod. Economie heeft er alles aan gedaan om te laten uitschijnen dat het een exacte wetenschap is. Een discipline die de toekomst met een decimale precisie kan verklaren aan de hand van formules en modellen. Daarmee heeft economie haar eigen roots verloochend en de impact van sociologische en psychologische dimensies genegeerd. De geschiedenis leert ons dat dit een vergissing is. Volgens Edin Mujagic hebben de “modellen van het IMF van de in totaal 496 recessies in de wereld in de afgelopen decennia, er slechts 4 correct voorspeld” (bron: breekpunt 1971).

Hogere prijzen houden groenprojecten betaalbaar.
Tuinaannemers werken aan te lage prijzen. © Shutterstock

“De werkelijkheid is breder dan de vraag ten opzichte van het aanbod. Zaken zoals inflatie, perceptie, arbeidsmarkt, noodzaak, politieke prioriteiten en innovatie zijn onherroepelijk verbonden met deze ratio. Inflatie heeft een reden van bestaan maar ook een aanvaardbare bovengrens, politieke prioriteiten worden
gestuurd door maatschappelijke uitdagingen en electorale eisen, innovatie en ontwikkeling is geen constante maar wordt gestuwd door modulaire exponentialiteit; de arbeidsmarkt is geen saldo van werkzoekenden versus vacatures maar een dynamisch proces dat zich continu heruitvindt.”

In de minireeks “hogere prijzen houden groenprojecten betaalbaar”, staat Yves stil bij drie fenomenen: de inflatie, de arbeidsmarkt en innovatie. In elk van deze artikels verklaart hij waarom de prijszetting voor groenvoorziening hoger moet. Hij legt uit waarom de eindklant finaal beter af is bij een groensector die beter vergoed wordt. Het volledige drieluik zal te lezen zijn op www.bfg-fbep.be.

Hogere prijzen houden groenprojecten betaalbaar.
De eindklant is finaal beter af bij en groensector die beter vergoed wordt. © Shutterstock

“Mijn voornaamste doelstelling is om de tuinsector en haar ondernemers te laten reflecteren over hun prijszetting. We zien te vaak dat er voor een veel te lage prijs wordt gewerkt. Het excuus is bijna altijd dat de klant niet toelaat om de prijzen op te trekken. Ik wil dat zeker niet in twijfel trekken, maar ik zou dan wel aanraden om op zoek te gaan naar andere klanten die wel bereid zijn om de juiste prijs te betalen. Te lage prijzen zijn sowieso nefast voor klant en ondernemer. Klanten die de juiste prijs niet willen betalen zullen achterblijven met minder efficiënt werkende tuinaannemers en riskeren te moeten inboeten op kwaliteit, service en garantie. Tuinaannemers die aan een te lage prijs werken kunnen onmogelijk investeren in innovatie. Ze zullen achterop geraken en uiteindelijk afstevenen op faillissement.”

Hogere prijzen houden groenprojecten betaalbaar.
Te lage prijzen zijn nefast voor klant en ondernemer. © Shutterstock