Expo en symposium over tuinwijken en coöperatief wonen

Naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van de tuinwijk Le Logis-Floréal organiseert CIVA, in samenwerking met de Université Libre de Bruxelles (ULB), Urban en Le Logis-Floréal een tentoonstelling en een internationaal symposium. Het programma focust op de huidige staat van de coöperatieve tuinwijken en op de invloed die dergelijke modellen kunnen hebben op de uitdagingen waar we vandaag voor staan op het vlak van wonen.

Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog woedt in België een huisvestingscrisis. Door het tekort aan materialen schieten de kosten de hoogte in, de schaarste aan bouwgrond voedt de speculatie en de wederopbouw na de bombardementen loopt tergend traag. De leefomstandigheden van de arbeidersklasse worden steeds schrijnender. De plattelandsvlucht aan het midden van de 19de eeuw had hen al naar de steden gedreven, waar ze onder erbarmelijke omstandigheden in de sloppenwijken leefden.


Zoekend naar oplossingen stellen bepaalde beleidsmakers en architecten uit de Belgische modernistische avant-garde het tuinwijkmodel voor: een groene woon- en leefplek aan de rand van de stad. Het model heeft heel wat voordelen: de bouwgrond is er goedkoper, standaardisatie en het gebruik van moderne materialen zoals beton drukken de bouwkost. Bouwen gaat voortaan dus ook een pak sneller.

Zoekend naar oplossingen stellen bepaalde beleidsmakers en architecten uit de Belgische modernistische avant-garde het tuinwijkmodel voor: een groene woon- en leefplek aan de rand van de stad. Het model heeft heel wat voordelen: de bouwgrond is er goedkoper, standaardisatie en het gebruik van moderne materialen zoals beton drukken de bouwkost. Bouwen gaat voortaan dus ook een pak sneller.

Een deel van de tuinwijken uit de jaren ‘20 staat het economisch en sociaal-cultureel model van coöperatief wonen voor: elke bewoner huurt de eigen woning maar is tegelijk mede-eigenaar van de tuinwijk in haar globaliteit. Het idee impliceert niet enkel het creëren van voldoende collectieve ruimte maar houdt ook een evenwicht in tussen het individuele en het collectieve, privé en publiek, eenheid en verscheidenheid.  

Het idee van collectief wonen lijkt de laatste tijd terug van weggeweest. Met een tentoonstelling, die focust op de tuinwijk Le Logis-Floréal, en een colloquium met Belgische en internationale gasten plaatst CIVA de coöperatieve tuinwijken niet enkel in een historisch perspectief. Het onderzoekt ook de relevantie van het model voor de huidige uitdagingen op het vlak van architectuur, stadsplanning en landschap, en of het kan inspireren als socio-economisch en cultureel project.

De tentoonstelling loopt van 25 maart tot 26 juni 2022. Meer info vindt u hier.

Symposium

Het tweedaags symposium van 24 en 25 maart 2022 brengt een veelheid aan actoren samen: architecten, stedenbouwkundigen, historici, sociologen en experten op het gebied van huisvesting uit zowel de publieke als de private sector. Enerzijds biedt het symposium de gelegenheid om dieper in te gaan op een aantal van de uitdagingen die inherent verbonden zijn aan het patrimoniumbeheer van dergelijke historische sites. Anderzijds buigt het zich ook over bepaalde aspecten van het leven in gemeenschap of coöperatie als woonvormen die een antwoord moesten bieden op de vraag naar sociale huisvesting. Die vraag is nog steeds actueel en noopt ons ertoe het een en ander te bekijken vanuit een hedendaags perspectief: bieden het wonen in gemeenschap of het coöperatief wonen een antwoord op de actuele sociale huisvestingsvraag. 

Bekijk hier het programma.

Klik hier om je gratis tickets te reserveren