Meer en meer kiest men voor een speelbeleidsplan met een duidelijke visie

Sicuro Speeltoestellen / speelplekken met een visie

Van losse sport- en speeltoestellen, naar plekken waarbij niet het toestel, maar de gebruiker centraal staat!

Je komt ze nog wel eens tegen, kleine speelplekken met één of enkele toestellen, die als we eerlijk zijn weinig uitdaging bieden en slechts geschikt zijn voor de allerkleinste kinderen. Voor hen dient er wat speelruimte dicht bij huis te zijn. We noemen ze wel eens postzegelplekken, gezien het kleine formaat, waarbij er letterlijk een zone is uitgestippeld waarin hooguit een paar toestellen kunnen staan. Een plek waarbij vroeger waarschijnlijk een paar toestellen uit een catalogus zijn aangewezen, die zijn besteld en geplaatst.

Een speelbeleidsplan

Bij Sicuro Speeltoestellen zien we het tegenwoordig gelukkig vaak anders gaan. Vanuit een stad wordt er vaker een speelbeleidsplan gemaakt, waarbij je een visie hebt op wat voor soorten spelen er dienen plaats te vinden, voor welke doelgroep en wat je ermee wil bereiken. Meer laten bewegen, ontspannen, creativiteit stimuleren of misschien wel natuureducatie. Dit kan een stad doen voor alle speelplekken, een scholen voor hun speelplein en recreatieondernemers doen dit voor hun park, speelplek bij het restaurant, of hun belevingstuin. Elke keer met een visie in gedachten die past bij wat zij te werk willen stellen.


Wanneer wij bij Sicuro de vraag krijgen om een voorstel te doen voor een speelplek, dan vragen wij eerst verder naar de visie van de opdrachtgever. Daarna kijken we naar de omgeving, doelgroep en wat er eventueel al geboden wordt. Van daaruit maak je een programma van eisen op, wat weer gebruikt wordt voor het voorstel voor een nieuwe speelplek of de vernieuwing van een bestaande. Hierbij kijken we naar inclusie, gezien iedereen moet kunnen spelen, bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte en zeker de behoefte. Zo kan het zijn dat je een groot deel van de beschikbare ruimte vrij laat voor informeel spelen, buurtactiviteiten of tijdelijke invulling. Ook kan het zijn dat je een deel van het bestaande aanbod aan speeltoestellen wat nog goed is, beschikbaar stelt voor andere speelplekken, omdat er bijvoorbeeld een overschot is aan een bepaald soort spel. Zo probeer je de kwaliteit van het totale aanbod te vergroten wanneer je een voorstel doet.

Ontwerp in 3D

Wanneer het dan tot het maken van het nieuwe voorstel voor een sport- of speelplek komt, is er de afgelopen jaren gelukkig veel veranderd wat het makkelijker, maar visueel ook aantrekkelijker maakt wanneer je een ontwerp presenteert. Onze toestellen worden zo goed als altijd uitgewerkt in 3D, waarna we deze weer omzetten in 2D tekeningen voor het productieproces, maar ook worden de 3D bestanden steeds vaker beschikbaar gesteld voor bijvoorbeeld architecten en ontwerpers, om zo op schaal plannen in te tekenen, waarbij je renders kunt maken om een realistisch beeld te laten zien van je ontwerpen. Dit om zoveel mogelijk in te gaan op beleving, want uiteindelijk is dat van groot belang voor de aantrekkingskracht en het uiteindelijke gebruik van je sport- of speelplek.

Van Sicuro Speeltoestellen staan we dan ook voor je klaar van plan tot plaatsing, voor onderhoud en beheer, om zo samen te zorgen voor een goede overdracht
van de visie naar het uiteindelijke gebruik.


Meer info: www.sicuro.be

Een artikel uit CG Concept XTra # 2 2022 ‘professionalisering in de groensector’. Bestel hier!