De vernieuwde vijver ©OMGEVING

Herwaardering Stadspark Antwerpen: aanleg leiding naar Stadsparkvijver

De Stadsparkvijver in Antwerpen stond tot voor kort regelmatig droog. De vijver wordt enkel gevoed door grond- en regenwater. Omwille van de langere droogteperiodes en het oppompen van grondwater bij bouwwerken, daalt het waterpeil van veel vijvers in de stad. Ook bij de Stadsparkvijver is dat de voorbije jaren heel zichtbaar geworden.

Om de waterproblematiek aan te pakken, nam Stad Antwerpen de laatste jaren heel wat maatregelen. Eén daarvan is de nieuwe leiding tussen het administratief centrum Den Bell en de Stadsparkvijver. Er wordt in Den Bell dagelijks een vast debiet grondwater opgepompt om de ondergrondse bouwdelen en parking droog te houden. In plaats van dat water te laten afvloeien via de riolering, krijgt het nu een nieuwe bestemming.


Hoe werkt het?

Het grondwater wordt eerst opgepompt in de kelder van Den Bell en dan gezuiverd tot vis- en vijverkwaliteit. Daarna gaat het in de nieuwe leiding en legt het een traject af van 1,34 kilometer, onder de Van Breestraat en via een pompstation richting de Stadsparkvijver. Daar kan het water in de bodem infiltreren, waardoor het waterniveau van de vijver met 10 à 15 cm toeneemt.

De nieuwe leiding is in de gemetselde riolering geplaatst. Er kunnen in de toekomst nog andere leidingen voor grondwater van bouwprojecten in naburige straten op aantakken. ​

Stad Antwerpen werkte deze bemalingsstrategie uit in nauw overleg met Waterlink en Aquafin. Ook de Vlaamse milieumaatschappij en OVAM werden betrokken.

Meer weten?

Lees meer over de herwaardering van het Stadspark in Antwerpen in CG Concept editie 02/2023.