BTL Bomendienst Boomproject van het jaar 2016 [VIDEO]

Met de groene herinrichting van de Pannekoekendijk heeft BTL Bomendienst de landelijke competitie ‘Boomproject van het Jaar 2016’ van Branchevereniging VHG gewonnen.

 


Het bedrijf ontvangt de onderscheiding voor een ‘zomerplanten’ project dat werd uitgevoerd in Zwolle, waarbij 97 moeraseiken zijn geplant. De bomen voor het project zijn door BTL samen met de gemeente Zwolle en Aannemersbedrijf Roelofs geselecteerd bij boomkwekerij Udenhout.

Een belangrijk onderdeel van de reconstructie was de aanleg van een nieuwe groenstructuur met een parkachtige uitstraling.  Het plan van aanpak was onderscheidend mede dankzij de visie van BTL ten aanzien van behoud van bestaande bomen en duurzame boomaanplant. Borging van alle facetten (o.a. goed ingerichte groeiplaatsen, selectie plantmateriaal, juiste wijze van kluitpreparatie en effectieve nazorg) stonden hierbij centraal.

Bijzonder is dat 97 moeraseiken in de zomermaanden zijn aangeplant. Daarom is bij de selectie gelet op de kroonomvang en is een robuuste boom gekozen. De gerooide bomen zijn voorzien van een kokoskluit en in een opslagloods geplaatst om, onder geconditioneerde omstandigheden, rustig uit te lopen. Daarna zijn de bomen in de buitenopslag geplaatst en regelmatig bevochtigd. Het transport vond geheel afgedekt plaats om uitdroging te voorkomen. Het uiteindelijk resultaat is een groene en gastvrije stadsentree om trots op te zijn.

De jury concludeert in het juryrapport: “Sterk in dit project zijn de vele extra bomen in het ontwerp en de mooie aansluiting bij de omgeving. De zorgvuldigheid waarmee de oorspronkelijke, historische beplanting is gehandhaafd in het geheel verdient navolging, evenals de monitoring van de ‘groene ruimte’ tijdens civiele bouwprocessen door BTL Bomendienst. De schijnbaar noodzakelijke en gedurfde beplantingsperiode heeft een hoge publiciteitswaarde en zet de beroepsgroep aan tot vakinhoudelijke discussies.”
De VHG Vakgroep Boomspecialisten organiseert de wedstrijd om het nuttige, mooie en vakkundige werk van bedrijven gespecialiseerd in boomprojecten onder de aandacht te brengen. Naast BTL Bomendienst, waren ook ETS boomexperts en Nationale Bomenbank genomineerd. De vakjury heeft de projecten beoordeeld op een aantal vooraf vastgestelde aspecten: innovatie en originaliteit, architectuur, beplanting en vakmanschap. Ook de taakverdeling en relatie met de opdrachtgever is meegenomen in de beoordeling.

 

Meer informatie vindt u op www.vhg.org