Handleiding voor niet-chemisch(e) onkruidbeheer(sing) online

Het probleem van onkruidbeheersing is zeer actueel: herbiciden mogen vanaf januari 2015 niet meer gebruikt worden. Het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW)  heeft een handleiding voor niet-chemisch(e) onkruidbeheer(sing) op verhardingen met kleinschalige elementen online geplaatst die heel wat nuttige informatie voor tuinaannemers bevat.

Deze handleiding beschrijft de resultaten van het vierjarige onderzoek dat het OCW met steun van IWT-Vlaanderen en in samenwerking met de vakgroep Plantaardige productie van de Universiteit Gent naar “optimale” onkruidbeheersing op verhardingen heeft gevoerd. Een doelstelling was om te komen tot een overzicht van de verschillende methodes en mogelijke combinaties van methodes om onkruid te beheren en oppervlakken te reinigen in relatie tot hun efficiëntie, kostprijs en ecologische impact.


De kennis werd op vier vlakken opgebouwd: inventarisatie van onkruidflora als functie van omgeving en toepassing, effectiviteit van onkruid werende voegvullingen en bestratingsmaterialen, effectiviteit van curatieve bestrijdingstechnieken en eco-efficiëntie en kostenanalyse.

In de handleiding zijn praktische aanbevelingen voor een ecologisch en economisch verantwoord onkruidbeheer en een optimaal straatbeeld samengebracht. Bovendien is het proces van onkruidbeheersing op verhardingen synthetisch en schematisch weergegeven. U vindt er ook de ‘beslissingsboom’, die opgevat is als een praktisch hulpmiddel voor vakmensen op het terrein.

U kunt deze Handleiding hier downloaden.