Den Haag / Woningen twee miljard euro meer waard door groen in de stad

De aanwezigheid van groen in de stad, zorgt ervoor dat alle woningen in Den Haag 1,9 miljard euro meer waard zijn dan wanneer er geen bomen, parken en grasvelden waren. Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van de gemeente is uitgevoerd.

In heel Den Haag staan totaal bijna 250.000 woningen, met een gemiddelde waarde van 188.000 euro. Dat is opgeteld 46,3 miljard. Dat er veel groen in de stad is, zorgt ervoor dat een woning gemiddeld 4 procent meer waard is. Dat is gemiddeld dus 7500 euro per woning, aldus de onderzoekers. De hogere waarde van woningen heeft positieve gevolgen voor de inkomsten van de gemeente. Zo stroomt er jaarlijks 1,3 miljoen euro extra de gemeentekas van Den Haag binnen.


17 procent van Den Haag is groen
De onderzoekers hebben berekend Den Haag in totaal circa 1400 hectare groen telt. Daarmee beslaat de natuur ongeveer 17 procent van het totale oppervlak van de gemeente. Het gaat daarbij om grote groengebieden (in totaal 944 hectare) en het kleinschalige wijk- en buurtgroen (ongeveer 776 hectare). Daarnaast zijn er nog zo’n 116.000 straatbomen. Die vertegenwoordigen samen een economische waarde van 22 miljoen euro.

Minder zieken
Het vele groen heeft nog veel meer kanten. Voor de gezondheid van mensen, bijvoorbeeld. De gemeente Den Haag telde per 1 januari 2015 bijna 516.000 inwoners. Als het groen met tien procent zou toenemen, zouden er jaarlijks ongeveer 4300 minder patiënten en zo’n 2900 minder zieke werknemers zijn.
De afname van 4300 patiënten levert een besparing op de zorgkosten op van jaarlijks circa 3,7 miljoen euro.

Naast de besparing op zorgkosten is er ook een besparing op arbeidskosten van jaarlijks circa 18,3 miljoen euro. Dat bijvoorbeeld door minder ziekteverzuim, een hogere productiviteit en minder arbeidsuitval.

Bron: Omroepwest