Haacht plant Herdenkingsbos Eerste Wereldoorlog

Op zondag 11 november 2018 wordt in het Herdenkingsbos in Wespelaar een winterlinde als vredesboom geplant. Het Herdenkingsbos, op de hoek van het Schorisgat en de Elfde Linielaan, werd eerder dit jaar ingehuldigd tijdens de herdenking van de ‘Slag van Wespelaar’. Het bos moet de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog levend houden.

Het Herdenkingsbos is een gemengd loofbos met een zeer gevarieerde bosrand en een oppervlakte van 0,7 hectare. In het bos staan achttien soorten bomen en struiken zoals de wintereik, de winterlinde, de zwarte els en de schietwilg, de gladde iep, hulst boskers en de Europese vogelkers.


Een boom staat symbool voor het leven en zorgt voor onze zuurstof. Hoe kunnen we de mensen, die in tijden van oorlog hun leven gegeven hebben voor onze vrijheid, beter eren dan door het aanplanten van een bos? Een bos dat zorgt voor onze levenskwaliteit, en dat tegelijk ons blijvend herinnert aan hun offer.

Het herdenkingsbos is een initiatief van de gemeente Haacht in samenwerking met Steunpunt Bos Vlaams-Brabant en Regionaal Landschap Dijleland. Het project wordt gerealiseerd met middelen afkomstig van het bossencompensatiefonds. Het Steunpunt Bos van de provincie Vlaams-Brabant helpt boseigenaars met het economisch, ecologisch en sociaal beheer van hun bos. Het Steunpunt Bos werkt samen met en vanuit de vijf Vlaams-Brabantse Regionale Landschappen. Het herdenkingsbos in Wespelaar is één van hun eerste realisaties.