Behoeftebevraging ‘gezondheid in ruimtelijk beleid’

Bent u professioneel bezig met ruimtelijk beleid? Dan nodigen VITO en het Vlaams Instituut Gezond Leven u graag uit om deel te nemen aan een behoeftebevraging. Op die manier willen ze nagaan welke vorm van ondersteuning best ontwikkeld wordt om gezondheid beter en meer te integreren in het ruimtelijk instrumentarium in Vlaanderen.

Het onderzoek “Instrumentele analyse van gezondheid binnen het ruimtelijk beleid” van Departement Omgeving had als doel na te gaan hoe ‘gezondheid’, in de brede zin van het woord, in de huidige situatie wordt meegenomen in het instrumentarium van het ruimtelijk ordeningsbeleid en meer specifiek in de ruimtelijke uitvoeringsplannen en de vergunningverlening.


VITO en Vlaams Instituut Gezond Leven hebben binnen de partnerorganisatie milieugezondheid van Agentschap Zorg en Gezondheid de opdracht gekregen een behoeftebevraging te organiseren die moet nagaan welke vorm van ondersteuning er best ontwikkeld wordt om gezondheid beter en meer te integreren in het ruimtelijk instrumentarium in Vlaanderen.

De bevraging zal via videochat doorgaan in juli en augustus en er wordt geen voorbereiding van u verwacht.

Schrijf u via dit formulier in om deel te nemen. We contacteren u dan spoedig voor een afspraak.