Grote Duitse kweker zet in op klimaatbestendige stadsbomen

Lorenz von Ehren, een van de grootste Duitse boomkwekerijen, houdt zich nadrukkelijker bezig met stadsbomen die bestand zijn tegen klimaatverandering.

Op een recent symposium in Hamburg over klimaatbestendige bomen stelde de Duitse natuurwetenschapper Ernst Ulrich von Weizsäcker dat het stedelijk groen opnieuw bezien moet worden. Niet alle soorten en variëteiten zijn immers bestand tegen de gevolgen.


Professor landschapsarchitectuur Rainer Schmidt legde een model uit voor het stedelijk groen in de toekomst. Dat model is gebaseerd op maximaal gebruik van productieve groene ruimten, ofwel sterke groeiers met veel blad.

Pius Floris hamerde op aandacht voor bodembiologie. Volgens de Nederlandse boomverzorger zullen stadsbomen pas gezond en vitaal kunnen groeien als met name de groeiomstandigheden in orde zijn en bij de bomen passen.

Klimaatbomenbos op bedrijf

Von Ehren heeft voor klanten een klimaatbomentuin aangelegd met 70 soorten en variëteiten die klimaatbestendig moeten zijn. Tot de aangeplante klimaatbomen behoren onder andere: Taxodium distichum, Nyssa sylvatica, Magnolia kobus, Liriodendron tulipifera, Koelreuteria paniculata en Fraxinus angustifolia ’Raywood’.

U kunt de brochure Der Klimabaum-Hain / 70 Baumarten im Vergleich hier downloaden.

lve-baumschule