Groensector in de ban van slimme technologie

Als de pandemie ons één iets heeft geleerd, dan is het wel hoe belangrijk een groene omgeving is. Deze crisis duwde ons nog meer dan voorheen met de neus op de feiten dat de ideale groene omgeving er alleen kan komen via kwalitatief groenbeheer. De vraag is hoe je zoiets het beste aanpakt.


In een wereld waarin de budgetten voor openbaar groen steeds verder onder druk staan en de instroom van jonge mensen in de groensector van jaar tot jaar problematischer wordt, ligt de oplossing voor de hand. Net als in andere sectoren moet er ingezet worden op een toenemende implementatie van slimme technologieën. Dit is meteen ook dé manier om de groensector te laten aansluiten bij het streven naar het fenomeen smart green city.

Een interessante analyse over hoe je slimme technologie (en machines) met de werkelijkheid verbindt, vonden we in een Nederlandse whitepaper: ‘Technologie in het groenbeheer’ van de
hand van Guy Oldenkotte. De auteur analyseert wat is en wat zal komen en daarvan presenteren we de belangrijkste bevindingen, met een ‘vertaling’ naar eigen land.

Welke rol speelt technologie?

Centraal staat op welke manieren technologie een rol kan spelen in de groenvoorziening. Hiervoor worden vier manieren gedefinieerd. Allereerst moet je beoordelen. Zo merk je dat uitgerekend de groep die bijna tot op de laatste man (of vrouw) over een smartphone beschikt, die van de 20- tot 29-jarigen, de kwaliteit van het groen en de openbare ruimte enorm belangrijk vindt. Door het gebruik van apps en een directe digitale verbinding willen zij participeren bij het beoordelen en initiëren van het onderhoud van het openbaar groen, en moet je hierop inspelen. Ten tweede wijst men op het belang van plannen. Moderne technologieën kunnen zowel helpen bij het groen inrichten van de openbare ruimte als bij het plannen van de activiteiten, frequentie en intensiteit als het gaat om het onderhoud van dat groen. Vervolgens is er het uitvoeren, waarbij opvalt hoe robotisering alomtegenwoordig is, ook in de groenvoorziening. Tot slot is er het monitoren. Is het openbaar groen ingericht, dan kan technologie ingezet worden om feedback te geven aan de planners en uitvoerders ervan.

CG Concept vakmagazine voor de groensector in België: Groensector in de ban van slimme technologie en machines
Pixabay

Tien strategische technologietrends

Hoe je een en ander moet uitvoeren, is een andere vraag. Interessant is hoe men verwijst naar hoe onderzoeks- en adviesbureau Gartner, een autoriteit op het gebied van impact van technologie. Die presenteerde een top tien van de strategische technologietrends:

1. Kunstmatige intelligentie: systemen die kunnen begrijpen, leren, voorspellen, zich kunnen aanpassen en potentieel autonoom kunnen opereren, worden steeds belangrijker;

2. Intelligente apps: deze zullen een aantal van de functies en taken van menselijke medewerkers overnemen. Dit biedt de mogelijkheid om de klantenservice en verkoop te verbeteren, maar ook de efficiëntie van de werknemer;

3. Intelligente producten: intelligentie en lerende machines zijn steeds meer werkelijkheid. Dergelijke intelligente producten werken almaar nauwer samen en verstrekken elkaar informatie;

4. Virtuele en toegevoegde realiteit: de mogelijkheden van virtuele realiteit en augmented reality vloeien samen met het digitale mesh-netwerk dat zichzelf automatisch herstelt wanneer ergens een verbinding wordt verbroken. De service blijft hierdoor gewoon doordraaien en het gevolg is dat er een stroom van hypergepersonaliseerde, relevante informatie, apps en diensten uitgewisseld wordt;

5. Digitale tweelingen: honderden miljoenen artikelen krijgen een digitale tweeling. Ze maken daarbij vooral gebruik van sensoren die voorspellen wanneer een apparaat defect raakt, onderhoud nodig heeft, enzovoort;

6. Blockchain: is een soort grootboek waarin transacties gegroepeerd zijn in blokken. De belangrijkste reden daarvoor is de beveiliging van de individuele gegevens;

7. Spraaksystemen: de digitale ervaring wordt verbeterd door op andere manieren te communiceren en interacteren dan via tekst en spraak;

8. Mesh-netwerk van apps en servicearchitectuur: web, mobiel, desktop en apps voor het Internet of things worden verweven. Dit faciliteert de schaalbaarheid van de dienstverlening, de beweeglijkheid en een oriëntatie in de richting van hergebruik van technologie;

9. Digitale technologieplatformen: Gartner onderscheidt vijf aandachtspunten: informatiesystemen, klantervaring, analytics en intelligentie, het internet der dingen en zakelijke ecosystemen;

10. Adaptieve beveiligingsarchitectuur: het digitale meshnetwerk vormt samen met de digitale technologieplatformen een groter risico voor aanvallen van hackers. Het aantal veiligheidsvraagstukken neemt dus toe.

CG Concept vakmagazine voor de groensector in België: Groensector in de ban van slimme technologie en machines
Knikmops © Gebroeders Geens (Knikmops)

De realiteit van 2021

Bekijken we de praktijk van 2021, dan merken we dat er al héél wat realiteit is in de groenvoorziening. Wat we zien: het gebruik van voorspellingssoftware (zoals meteorologische voorspellingssoftware), bomenbeheersoftware, 3D Ontwerpsoftware, sensoren (zoals sensoren in de bodem die de groenbeheerder waarschuwen voor een gebrek of overschot aan water of meststoffen), apps, …

Een praktisch voorbeeld van evolutie zijn de robotmaaiers, die door het verbeteren van de techniek en levensduur van batterijen de particuliere markt ontgroeiden. Naast robots zijn er de autonome werktuigen, die veelal werken op basis van een gps-verbinding. Andere heel zichtbare zaken: camera’s, drones en beregeningscomputers. Te onthouden? Misschien is het belangrijkste dat er een evolutie komt van – vooral – het streven naar een hogere efficiëntie en het kosten besparen, naar het vooral gebruiken van techniek om het onszelf gemakkelijker te maken. Het besluit is alleszins dat gemeenten en beheerders er goed aan doen zich te blijven verdiepen in nieuwe technologieën en technieken en te blijven experimenteren.

Belangrijk is wel dat een en ander stap voor stap wordt uitgevoerd, al was het maar om de medewerkers gedoseerd bloot te stellen aan de nieuwste ontwikkelingen.


Bron: Whitepaper ‘Technologie in het groenbeheer’, Guy Oldenkotte