Studiedag waterbeleidsplannen (Antwerpen en Gent)

Kubiekeruimte oprganiseert op maandag 31 augustus 2020 in Gent een Studiedag over de waterbeleidsplannen van Gent en Antwerpen, met lezingen en een fietstocht.

In de voormiddag lichten diverse sprekers de beleidsvisies in Antwerpen en Gent toe.
Lien Engels (projectleider blauw-groene netwerken, Stad Antwerpen) stelt de Antwerpse droogtestudie voor. Deze stelt maatregelen voor om de grondwaterstanden te herstellen en een slimmer gebruik van drink- en regenwater te stimuleren. Ook het Antwerps waterplan komt aan bod. Dit plan wil water opnieuw een plek geven in de stad en het waterbewustzijn in Antwerpen verhogen.
• Joke Vande Maele / Peter Swyngedauw (OMGEVING) stelt de Gentse beleidsvisie water in de stad voor. Die beleidsvisie ‘Water in de stad’ bekijkt de huidige en toekomstige rol (en het gebruik) van water in Gent vanuit verschillende thema’s: ruimte voor water, economie, mobiliteit, wonen en werken op het water, ecologie en waterkwaliteit.
Lieven Symons (medewerker ontwerpend onderzoek Labo Ruimte, en oprichter Atelier NSMBL) stelt de resultaten van het recent afgelopen bouwmeesterlabel weg van water voor. Ze bekeken de ‘water-ruimte’ vanuit het oogpunt van waterkwaliteit (‘gezonde waterloop’). Ook de manieren hoe hierop ingespeeld kan worden vormt een onderdeel van de toelichting. Tot slot wordt gefocust op een aantal (Gentse) cases die ontwerpmatig werden uitgewerkt met als uitgangspunt de ecologische kwaliteit en de knelpunten voor burgerbetrokkenheid.


Fietstocht

In de namiddag verkennen we per fiets (ca. 18km) worden diverse recente groenprojecten binnen de stad Gent verkend waar water op verschillende aspecten een belangrijke rol speelt (beeldbepalend, buffering, ontharding,…). Het gaat onder meer om het recent geopende Kapitein Zeppospark, het vernieuwde voormalige kasteeldomein ‘Park De Vijvers’, het onthardingsproject Maaseikplein, de kaaipromenade langs De Krook,…

Praktisch

Campus Bijloke, Gent (ingang Louis Pasteurlaan 2)

Inschrijven kan je (liefst voor 28 augustus) door invulling van het INSCHRIJVINGSFORMULIER