Groenblauwe netwerken / Handleiding voor veerkrachtge steden

Zopas verscheen een geactualiseerde versie van het boek Groenblauwe netwerken.  Het boek geeft een uitvoerig en praktisch overzicht van groenblauwe ontwerpoplossingen in stedelijk gebied, als antwoord op de gevolgen van onder meer klimaatverandering.

Onze uitdaging is om in deze eeuw onze steden en onze planeet leefbaar, veilig, gezond en aantrekkelijk te houden. Door de klimaatverandering, de toenemende verstedelijking en het opraken van fossiele brandstoffen zullen de steden een min of meer geleidelijke transformatie moeten ondergaan van voornamelijk grondstoffen en levensmiddelen (in de letterlijke betekenis) consumerend naar zelf levensmiddelen producerend.


Groenblauwe netwerken

Eén efficiënt middel om aan deze noodzakelijke transformatie vorm te geven is het ontwikkelen van groenblauwe stedelijke netwerken die een verzachtende werking zullen hebben op de effecten van de klimaatverandering en de energie- en voedseltekorten in het stedelijke gebied.

Groen en water zijn de dragers van de groenblauwe netwerken. Veel ecosysteemdiensten kunnen in deze groenblauwe netwerken gerealiseerd worden, zoals waterberging en zuivering, biodiversiteit, recreatie, verbetering van luchtkwaliteit, enzovoorts.
 Daarnaast zal deze groenblauwe stedenbouw meer ruimte bieden aan de ontwikkeling van biodiversiteit en aan een gezonder en aantrekkelijker leefmilieu.

In dit boek worden de principes op het gebied van duurzame stedenbouw en een groot aantal concrete maatregelen toegelicht. Het boek Groenblauwe netwerken is een praktische handleiding voor iedereen die betrokken is bij de vormgeving en inrichting van de stedelijke omgeving.

Naast een overzicht van ontwerpoplossingen geeft het boek tal van voorbeelden van mooie projecten, voortkomend uit een gezamenlijke aanpak. Voorbeelden zijn London Green Grid, Singapore, Hammarby en Nederlandse voorbeelden zoals EVA-Lanxmeer in Culemborg. U kunt in het geactualiseerde boek lezen over nieuwe projecten zoals Water sensitive Rotterdam, Roombeek Enschede, het Kristalblad en de eetbare stad Andernach. Het hoofdstuk over stedelijke waterveiligheid en waterrobuust bouwen is uitgebreid. De recente heftige regenbuien laten zien dat dit hoofdstuk actueler is dan ooit.

Circulaire inrichting
Daarnaast licht een nieuw hoofdstuk in het boek toe wat stedelijk groen en water kunnen betekenen voor een meer circulaire inrichting van onze steden. Steden produceren een groot deel van alle broeikasgassen. Deze zijn de hoofdoorzaak van klimaatverandering. Diezelfde steden worden op hun beurt mogelijk nog meer dan het platteland geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering: weersextremen met bijvoorbeeld wateroverlast, watertekorten, hittestress en bodemdaling. Steden zijn gelukkig ook broedplaatsen voor nieuwe ontwikkelingen. Er zijn volop nieuwe maatschappelijke initiatieven op sociaal, economisch en ecologisch vlak, die een bijdrage leveren aan een minder klimaatbelastende, gezonde en aantrekkelijke stad. Voorbeelden hiervan zijn stadslandbouw, energiecoöperaties, energie- en grondstoffenfabrieken van waterschappen, deelauto’s en bewegingen voor de vergroening van de stad.

 

wissensdokument_wassersensible-strassenraumgestaltung_2015_4

img_6992-1300x650

hi_wfc_24510264_wfc-v-085-1300x650

augustenborg-andre-vaxelaire-jpeg-1300x650

alexandra-canal-2-pub-singapores-national-water-agency-1300x650

Een groot deel van de inhoud van het boek is beschikbaar via de website groenblauwenetwerken.nl.

Het boek kunt u hier bestellen.