Onze missie: "Een toegewijde leverancier zijn van beter groen voor de groene professional."

Green Supply / professionalisering als missie

Of we als groothandel iets willen schrijven omtrent het thema van professionalisering? Jazeker. Het staat al in onze missie: “Green Supply bv wil een toegewijde leverancier zijn van beter groen voor de groene professional”.

Maar wat wil dat zeggen, professionalisering?


We merken dat er de laatste jaren zeker sprake is van een grotere intensiteit, en dat deze samengaat met een grotere vanzelfsprekendheid. De klant (en dus ook de eindklant) verwacht dat je bijna het ganse jaar rond topplanten en –bomen kan aanleveren, dat alle leveringen perfect verlopen, netjes ingepland, alles klaar om geplant te worden en klaar hop naar het volgende project. Efficiëntie ten top die het totaal van het grote, gestegen kostenplaatje mee helpt verantwoorden. Want
het kostenplaatje is echt wel gestegen, niet alleen door de loonkost, brandstof, schaarste, … En tegelijk boert de sector goed.


Professionalisering zit volgens ons op 3 niveaus van de bedrijfsvoering: in het WAT, het HOE en in het WAAROM.

Klanten kiezen tegenwoordig voor een onderneming voor een (voor hen) superduidelijke reden. Klanten komen bij ons bijvoorbeeld specifiek voor het makkelijk uitkiezen van een prachtige solitair. Of ze willen op hun twee oren kunnen slapen dat de geleverde planten van topkwaliteit zullen zijn. Of ze willen ook in mei nog een volledige tuin kunnen aanplanten. Of ze willen op de website de actuele voorraad kunnen raadplegen zodat er in real time kan geshopt worden. Elke klant heeft zijn precieze reden om klant te willen zijn. Het is als bedrijf zaak om dat zo goed mogelijk in kaart te brengen en deze diensten dan ook zo goed mogelijk in te vullen, dus zo professioneel mogelijk te willen zijn.


Dat brengt ons bij het HOE: er zit heel wat onder de oppervlakte dat noodzakelijk is om als professional al deze diensten te kunnen blijven aanleveren. Wij hebben bijvoorbeeld het jaar rond een steeds veranderende leverbare voorraad. Voor Prunus en Taxus hebben we kwekers voor het najaar, het voorjaar maar ook voor mei en juni. Of er bijvoorbeeld een supersolitair met een kraanwagen, dieplader, uitzonderlijk vervoer, en/of just in time geleverd dient te worden
voor een torenkraan, we regelen wat de klant wenst. Offertes op maat met goede prijsafspraken, concreet fotomateriaal: vraag maar.

professionalisering in de groensector_green supply bv_cg concept xtra_editie 2 2022
Voor onze vaste klanten gaan we ‘the extra mile’

Een mooie metafoor uit de sector: een professionele hovenier mag van zijn/haar klant het nodige investeren in wat onder de oppervlakte
zit: drainage, beregening, verluchting en verlichting, de ideale bodemstructuur, … . Als dit allemaal in orde is, dan pas kan een tuin tot groei en bloei komen. En kan je er jaren verder de vruchten van plukken.

Op dezelfde manier blijven wij als groothandel ook steeds verder investeren in onze mensen en bedrijfsprocessen, van aankoop, naar machines, naar opleidingen, naar I.T., naar de sales, sociale media, voorraad enzoverder. Dit doen we oprecht heel graag. Voor onze vaste klanten gaan we ‘the extra mile’. Waarom? Omdat we met onze klanten graag een prima professionele relatie opbouwen. Gebaseerd op wederzijds respect en waardering voor hetgeen we samen realiseren. Want uiteindelijk hebben we elkaar nodig.

Gelukkig is er in onze sector nog veel ruimte voor professionalisering. Ja, inderdaad, Google lost niet alles op als het over plantenkennis of zoeken naar planten gaat. En de tuinaannemer die groeigarantie moet geven, moet een mooie marge kunnen houden… Niet alles lijkt vanzelfsprekend en professioneel. We kijken er dus naar uit om als professionals onder elkaar onze vakkennis te kunnen delen, om zo een schitterend eindresultaat te kunnen presenteren.


Voor meer info ivm Greensupply: www.greensupply.be I www.plantsfordesigners.eu

Een artikel uit CG Concept Xtra, editie 2 2022. Professionalisering in de groensector. Bestel hier!